Godkännande från CADE av överföringen av Mahas innehav om 15% i 3R Offshore och samgåendet genom aktieutbyte mellan 3R Petroleum och Enauta

Överföringen av Maha Energy’s innehav om 15% i 3R Petroleum Offshore S.A. till 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (”3R Petroleum”) samt samgåendet mellan Enauta Participações S.A. och 3R Petroleum genom aktieutbyte har godkänts av brasilianska Administrative Council for Economic Defense – CADE.

CADE har publicerat ett beslut som godkänner transaktionerna utan restriktioner. Godkännandet blir definitivt 15 dagar efter att det publicerats i Official Gazette, om inga överklaganden kommer in från tredje part eller att godkännandet återkallas från CADE-domstol.