• English
  • Svenska
  • Fueling Growth through Energy

    Maha Energy är ett bolag inom olje- och gasindustrin som i syfte att maximera värde fokuserar på att utveckla och driva produktiva fält, och samtidigt också utnyttja speciella möjligheter för att öka lönsamheten och skapa värde för bolagets aktieägare.

1.

Strategi

Maha Energys fokuserar på att vara ett ledande bolag inom olje- och gasindustrin genom att utveckla och driva produktiva fält, maximera värde, öka lönsamheten och arbeta etiskt och ansvarsfullt till förmån för alla intressenter. Vår strategi är utformad enligt tre viktiga grundpelare:

2.

Vision

Vårt nya koncept handlar om en förnyad resa med ändrad inriktning, nya värderingar och att gå bortom det som redan har uppnåtts.

Maha är ett bolag som är öppet för att göra affärer, och utgör en unik plattform inriktad mot ökande produktion genom en kombination av optimering av befintliga tillgångar och samtidigt också söka förvärva nya producerande tillgångar till attraktiva ingångspriser – speciellt då vi ser en tydlig väg till att expandera volymer på ett kapitaleffektivt sätt. Men en tillgänglig kassa, det rätta teamet för att leverera tillväxt, och en sund framåtriktad strategi, är Maha inriktat på att hitta, säkra och förvärva bra producerande tillgångar till attraktiva ingångspriser som kan ytterligare stödja tillväxt i vår produktionsbas.

.

2023 har varit ett framgångsrikt år. Under första kvartalet avslutades försäljningen av onshore-tillgångarna i Brasilien och under det andra kvartalet tillfördes vi offshore-tillgångar i Brasilien genom slutförandet av verksamhetssammanslagningen med DBO. Genom transaktionen ökade vi våra reserver med 18,8 MMBOE - ungefär till samma nivå som före försäljningen av onshore-tillgångarna – samtidigt som våra likvida medel ökade väsentligt. Vi offentliggjorde att fem av åtta borrade brunnarna på Block 70 i Oman flödade olja till ytan till ett initialt beräknat genomsnittligt flöde om 300 fat olja per dag och brunn. Dessa grundläggande förändringar har fått vissa intressenter att börja prata om ett "nytt Maha". Nytt eller inte - Maha Energy har en stark finansiell ställning och är redo att påbörja en tillväxtresa. Det är därför vi sa att vi hade en lovande start, och det finns mer att vänta!

Maha är ett olje- och gasföretag med målsättningen att bli ledande inom området för utvinning av olje- och gasreserver samt drift av produktiva tillgångar i olika regioner runt om i världen. I Oman är vi operatör för Block 70, vilket inkluderar tungoljefältet Mafraq. I USA har vi produktion från våra tillgångar i Illinois-bassängen i Illinois/Indiana. I Brasilien har vi indirekta intresseandelar i två offshore-tillgångar: Peroáklustret omfattar de producerande fälten Peroá och Cangoá samt Malombe-fyndigheten; och Papa Terra, ett tjockoljefält med ytterligare tillväxtpotential beläget på djupt vatten i Campos-bassängen.

Área 2 Área 2 Área 2 Área 2 Mapeamento de Imagem
Illinois Basin
Illinois / Indiana, USA

95% Wl (Operator
46 deg API Oil)
Papa Terra Cluster
Campos Basin

9.375% Indirect Wl (Operator 3R Petroleum Offshore S.A.)
Peroá Cluster
Espírito Santo Basin

15% Indirect Wl (Operator 3R Petroleum Offshore S.A.)
Oman
Block 70, OMAN
65% WI
13 deg API Oil