Jonas Lindvall slutar som VD på Maha Energy AB

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar att Jonas Lindvall har beslutat sig att lämna Maha efter 10 år som bolagets VD och koncernchef. Styrelsen påbörjar nu rekryteringsarbetet av en ny VD. Jonas Lindvall stannar kvar i sin roll till dess att en ny VD är på plats.

Jonas Lindvall började på Maha Energy i slutet av 2012. Under hans tid har produktionen ökat till 4 580 BOEPD och tillgångar har byggts upp med gott om utrymme för organisk tillväxt. Företaget startade med en enda anställd och en tillgång i början av 2013 och har nu vuxit till över 85 anställda med fem tillgångar i tre länder. Under sommaren 2016 noterades Maha Energy AB på Nasdaq First North Growth Market och sedan 2020 är Bolaget noterat på Nasdaqs huvudmarknad i Stockholm.

”Det har varit tio fantastiska år med att bygga upp Maha Energy från början. Det är nu dags för mig att ge stafettpinnen vidare till en ny VD som delar min passion och engagemang för företaget. Jag ser fram emot att tillbringa mer tid med min familj under det kommande året”, säger Jonas Lindvall, VD och koncernchef för Maha Energy.

”Vi respekterar Jonas beslut att avgå som VD för Maha. Bolaget har varit med om en enorm tillväxt under hans ledarskap och företaget är nu väl rustat för fortsatt tillväxt med den plattform av kvalitetstillgångar som vi har byggt upp”, säger Harald Pousette, styrelseordförande på Maha Energy.

Övrigt

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2022, kl. 22:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (VD)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca