Maha Energy AB har påbörjat borrning av brunnen ”Glaze 11-5” i Illinois Basin, USA

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar att borrning inletts för olje-produktionsbrunnen ”Glaze 11–5” i Illinoisbassängen, i USA.

Den 1 mars påbörjade Bolaget borrningen av ”Glaze 11–5” med ”Les Wilson” borrigg nr.22 i Illinois Basin (”IB”). Denna 4 000 fot vertikala oljebrunn ligger i centrum av “Mississippi Lime” formationerna och inriktar sig på flertalet staplade lager av oljebärande kalkstenslager. Färdigställandet av borrning och stimulation förväntas ta omkring en månad. Rensning av stimuleringsvätskor förväntas ta ytterliga två veckor innan olja kan börja omhändertas ur brunnen. Initiala produktionsvolymer för denna brunn räknas att hamna på omkring 50–70 BOPD och förväntas ske under det andra kvartalet 2022.

Genom dotterbolag äger och styr Maha Energy AB, 75 procent av intresseandelarna i SES-107D Blocket (Tartaruga) onshoredelstaten Sergipe, Brasilien,  99 procent av intresseandelarna i LAK Ranch tungoljefältet i Wyoming, USA, 100 procent av intresseandelarna i Tie-fältet onshoredelstaten Bahia, Brasilien, 100 procent av intresseandelarna i Block 70 Mafraq som styrs av ett produktionsdelningsavtal med den Omanska Staten samt cirka 96 procent av intresseandelarna i ett flertal oljeproducerande fält och formationer i Illinois Basin, USA.

Övrigt  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2022, kl.08:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca