Maha Energy AB ingår utfarmningsavtal med Mafraq Energy LLC för Block 70 i Oman

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”), genom sitt helägda dotterbolag Maha Energy (Oman) Ltd., har tecknat avtal med Mafraq Energy LLC för att Maha ska minska intresseandelen i prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (EPSA) för Block 70 i Oman från 100 till 65 procent. Maha kommer att fortsätta att vara operatör för blocket. Avtalet kräver sedvanligt godkännande från myndigheterna i Oman.

Maha har beslutat att reducera sin intresseandel i oljeförande Block 70 i Oman genom att ta in en strategisk partner från Oman. Avtalet innebär att Mafraq Energy ersätter Maha för deras proportionella andel av alla tidigare kostnader inklusive deras andel av signaturbonusen. Mafraq Energy kommer också att behöva betala sin del av alla framtida utgifter för blocket.

”Vi är glada över att ha Mafraq Energy med oss på Block 70. Mafraq Energy tillför värdeful erfarenhet och kunskap om Mafraqfältet och närliggande oljefält i Oman. Det faktum att Mafraq Energy ansluter sig till oss är kanske det bästa beviset hittills på den framtida potentialen för Mafraq-fältet”, säger Jonas Lindvall, verkställande direktör på Maha Energy.

”Vi är glada och hedrade över att få vara med Maha och utveckla Omans naturresurser. Utfarmningsupplägget är också helt i linje med förverkligandet av Omans nationella vision för 2040 ”Growing the Private Sector” och vi är stolta över att göra vår del”, säger Talal Al Subhi, direktör på Mafraq Energy.

Omedelbara planer för Mafraqfältet inkluderar borrning av sex brunnar för att skaffa viktig reservoarinformation för att ta fram en fullständig utvecklingsplan. Maha har nyligen ingått i ett avtal med Gulf Drilling rigg 109 för denna borrning. Riggen förväntas mobiliseras under oktober månad.

Om Mafraq Energy LLC
Mafraq Energy LLC är ett privatägt omanskt företag vars grundare har en gedigen meritlista inom flera affärssektorer. Systerbolag till Mafraq Energy LLC är verksamma inom både uppströms- och nedströmssektorn av oljebranschen i Oman samt tillverkning inom telekommunikationstjänster.

Om Mafraqfältet
Maha förvärvade Block 70, som innehåller tjockoljefältet Mafraq, i en budrunda under 2019–2020. Mafraqstrukturen är ett utvärderat men outvecklat tjockoljefält som har genomgått omfattande oljetester av Petroleum Development Oman (PDO) under 1988 och 1991. Fältet producerade 15 700 fat 13° API-olja under en period av 24 dagar med hjälp av en Progressive Cavity Pump (PCP) från en oljebrunn. Testbrunnen, MF-5, testade 100 procent olja under knappt ett dygn, varefter vattenintrånget stabiliserades vid ett vattensnitt om 25 procent. Det är okänt varför PDO inte valde att utveckla fältet vidare, men det är troligt att rådande råvarupriser under slutet av åttiotalet (18-20 USD per fat) och tillgång till andra och mindre kostsamma projekt gjorde att Mafraq inte utvecklades då.

Enligt Bolagets oberoende reservrevisor, Chapman Petroleum Engineering Ltd. i Calgary, Kanada, kan Mafraqfältet innehålla cirka 35 miljoner fat utvinningsbar olja (2C + 2P per den 31 december 2021). Efter myndigheternas godkännande i Oman reduceras Bolagets volymer proportionellt i Mafraq strukturen med 35 procent.  Oljevattennivån i fältet har ännu inte identifierats, vilket gör det möjligt att dessa volymer kan komma att stiga. Mafraqstrukturen är en öst-västlig förkastningsbegränsat antiklin som har den oljeproduktiva intervallen om cirka 430 meter under marknivån. Oljan flödar fritt i reservoaren vid 51° C och förväntas inte behöva värme för att flöda till ytan i kommersiella mängder.

Övrigt  
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2022, kl.11:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca