Maha Energy AB meddelar förvärv av ny mark i Illinois Basin, USA

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar att Maha Energy (Indiana) Ltd., ett helägt dotterbolag till Maha, har ingått i ett avtal för att utveckla ny mark i Indiana som rymmer upp till 23 framtida borrplatser.

Maha har ingått i ett nytt leasingavtal om 187 hektar mark i Indiana, USA. Leasingavtalet ger Maha möjlighet att borra upp till 23 nya produktionsbrunnar på området. Det nya området är nästliggande till befintlig mark Maha redan nyttjar vilket gör detta till en ypperlig framtida möjlighet att expandera befintlig produktion i Illinois Basin (“IB”). I avtalet har Bolaget en förpliktelse att borra åtminstone en brunn under de första tre åren och därefter en ny brunn varje år därefter för att bibehålla borrättigheterna.

Jonas Lindvall, VD för Maha Energy AB kommenterar: “Det är glädjande att lägga till 187 hektar som angränsar våra befintliga och pålitliga ”Fifer” produktionsbrunnar. Detta är ännu ett exempel på Bolagets kärnstrategi att förvärva underpresterade tillgångar till ett förmånligt pris”

Den nyligen påbörjade borrningen “Glaze 11–5” nådde totalt borrdjup den 11 mars och genomgår nu stimulation. Tidig geologisk tolkning som gjorts under borrningen överensstämmer med prognosen.

Genom dotterbolag äger och styr Maha Energy AB, 75 procent av intresseandelarna i SES-107D Blocket (Tartaruga) onshoredelstaten Sergipe, Brasilien,  99 procent av intresseandelarna i LAK Ranch tungoljefältet i Wyoming, USA, 100 procent av intresseandelarna i Tiefältet onshoredelstaten Bahia, Brasilien, 100 procent av intresseandelarna i Block 70 Mafraq som styrs av ett produktionsdelningsavtal med den Omanska Staten samt cirka 96 procent av intresseandelarna i ett flertal oljeproducerande fält och formationer i Illinois Basin, USA.

Övrigt           

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2022, kl.16:15 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca