Maha Energy AB meddelar resultat för tredje kvartalet 2021 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för tredje kvartalet 2021. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelandet och finns även tillgänglig på bolagets hemsida  www.mahaenergy.ca.

Tredje kvartalet 2021

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för det tredje kvartalet var 3 610 fat oljeekvivalenter per dag (BOEPD) (Q3 2020: 3 580 BOEPD)
 • Intäkter om 19,5 miljoner USD (Q3 2020: 11,2 miljoner USD)
 • Rörelsens netback uppgick till 13,6 miljoner USD eller 41,17 USD per fat oljeekvivalenter (BOE) (Q3 2020: 7,0 miljoner USD eller 21,12 USD per BOE)
 • EBITDA om 12,9 miljoner USD (Q3 2020: 5,5 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till 6,1 miljoner USD (Q3 2020: 1,8 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före utspädning om 0,05 USD (Q3 2020: 0,02 USD)
 • Vinst per aktie efter utspädning om 0,05 USD (Q3 2020: 0,02 USD)
 • Likvida medel om 31,8 miljoner USD (Q3 2020: 18,0 miljoner USD)

Niomånadersperioden som avslutades 30 september 2021

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för nio månader 2021 var 3 485 BOEPD (nio månader 2020: 3 490 BOEPD)
 • Intäkter om 50,5 miljoner USD (nio månader 2020: 30,4 miljoner USD)
 • Rörelsens netback uppgick till 34,1 miljoner USD eller 36,92 USD per BOE (nio månader 2020: 19,3 miljoner USD eller 20,67 USD per BOE)
 • EBITDA om 32,1 miljoner USD (nio månader 2020: 15,4 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till 14,2 miljoner USD (nio månader 2020: 5,4 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före utspädning om 0,13 USD (nio månader 2020: 0,05 USD)
 • Vinst per aktie efter utspädning om 0,13 USD (nio månader 2020: 0,05 USD)
 • Likvida medel om 31,8 miljoner USD (2020: 6,7 miljoner USD)

 

Finansiell information i sammandrag

(TUSD, om ej annat anges) Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4
2020
Q3 2020 Nio månader 2021 Nio månader 2020 Helår
2020
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 3 610 3 104 3 742 2 738 3 580 3 485 3 490 3 301
Intäkter 19 496 15 178 15 814 8 659 11 226 50 488 30 359 39 018
Rörelsens netback 13 568 9 548 11 031 4 247 7 041 34 147 19 276 23 523
EBITDA 12 909 8 988 10 213 2 720 5 514 32 110 15 384 18 104
Periodens resultat1 6 083 2 603 5 538 (15 702) 1 845 14 224 5 443 (10 259)
Vinst per aktie – före utspädning (USD) 0,05 0,02 0,05 (0,15) 0,02 0,13 0,05 (0,10)
Vinst per aktie – efter utspädning (USD) 0,05 0,02 0,05 (0,15) 0,02 0,13 0,05 (0,10)
Likvida medel 31 778 34 139 5 698 6 681 18 034 31 778 18 034 6 681

 

Brev till Aktieägare

Kära vänner och aktieägare i Maha Energy AB,

Vid det här laget hade jag verkligen hoppats att vi skulle kunna ha meddelat lovande resultat från vår första horisontella borrning på Tiefältet, men så är tyvärr inte fallet. Tie-4-brunnen fortsätter att pröva oss och vi borrar för närvarande 8-1/2-produktionshålet för tredje gången. Som en erfaren ”borrare” kan jag säga hur ont i magen jag får när borrsträngen fastnar i hålet. Arbetet för att försöka få upp det som fastnat och att sidoborra är både tidsödande och dyrt. Det gör ju saken inte bättre att fördröjningen skjuter lönsamma fat olja på framtiden, vilket annars skulle ha positivt påverkat vårt resultat detta kvartal, framför allt till nuvarande oljepriser.

Men, med det sagt så levererar vi ett rekordkvartal vad gäller intäkter och EBITDA.  Periodens resultat ligger inte långt efter heller och vi skulle ha slagit vårt tidigare rekord om det inte hade varit för att vi hade tillkommande kostnader för att färdigställa stimulationen på Tie-3 (ökad produktionsnivå från cirka 100 BOPD till 240 BOPD) och lite förbättringsarbete på GTE-4 under kvartalet. Rörelsens netback är mycket hälsosam med 41,17 USD per BOE och vårt resultat för perioden är 6,083 miljoner USD.

Vår produktion för kvartalet påverkades av problemen på Tie-4 men de övriga brunnarna producerar faktiskt bättre än förutspått så jag är positiv till vår framtida produktion förutsatt att vi kan få vår horisontella brunn borrad i tid. I syfte att kunna uppnå det har vi genomfört ett antal konkreta åtgärder för att adressera de återkommande borrproblemen som plågar oss och vi kämpar oss envetet igenom dem.

I Oman har vi fått upp farten. De globala leveransproblem som blev till följd av Covid ställer till utmaningar för vår personalstyrka i Oman men jag är nöjd att kunna konstatera att vi har lokaliserat och beställt all väsentlig utrustning för brunnarna i Oman och vi håller för närvarande på att hitta en borrigg. Jag är hoppfull att vi kan påbörja borrningarna i Oman under första halvåret nästa år.

I USA ökar produktionen på vår tillgång i Illinoisbassängen. Vi hade några utmärkta borresultat i år och samtliga brunnar är nu färdigställda, stimulerade och anslutna till pumpar. Fem av de nya brunnarna producerar redan bra kvantiteter av olja, en ytterligare håller nu på att övergå till olja från vatten och fem är fortfarande föremål för avvattning av stimuleringsvätskor. Vi förväntar oss att Illinoisbassängen kommer vara i full produktion vid slutet av året. Förra veckans snitt produktion uppgick till 287 BOPD.

Jag vet att den nyligen meddelade minskningen av vår förväntade genomsnittliga oljeproduktion var en besvikelse. Vi delar den besvikelsen och jag vet att jag talar för samtliga medarbetare på Maha när jag säger att ingen arbetar hårdare än vårt borrteam för att få brunnarna borrade och i produktion så snart som möjligt.  Detta är oljebranschen, arbetet är tungt, komplicerat och utmanande, och vi arbetar hårt och så snabbt som möjligt för att skapa en produktionsportfölj där vi är mindre beroende av vårt Tiefält. Det är därför det var så väsentligt att bredda oss in i Illinoisbassängen och Oman under 2020. Jag är övertygad om att när vi närmar oss slutet av 2021 och blickar in i 2022 så kan vi se fram emot fler brunnar och mer olja!

Jag är tacksam över det stöd vi får från våra aktieägare vilket vi värderar mycket högt. Utan tvekan kommer vi att uppnå våra mål – oljan är där och har varit där i miljontals år, den behöver bara vänta ytterligare några få månader tills den ser dagens ljus

Som alltid, ett stort tack till alla medarbetare på Maha som jobbar så hårt för Bolaget, och stort tack till alla aktieägare för ert fortsatta stöd.

Jonas Lindvall,
Verkställande direktör
Maha Energy AB

Q3 webbsändning idag kl.16:00 CET

Det kommer att hållas en livepresentation idag den 22 november kl. 16:00 CET (svensk tid) där bolagets VD Jonas Lindvall och CFO Andres Modarelli kommer att presentera kvartalsrapporten och ge en generell bolagsuppdatering. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca och sändningen visas också live på Nyhetsbyrån Direkts YouTube kanal. Frågor under presentationen ställs direkt i kommentarsfältet på YouTube.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2021, kl. 07:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +46 8 611 05 11       
andres@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca


1 Periodens resultat för fjärde kvartalet och helåret 2020 inkluderar en nedskrivning om 21 miljoner USD.