Maha Energy AB (publ) (”Bolaget” eller ”Maha”) meddelar potentiell ny oljebärande formation i Tie-fältet och att Tie-3-brunnen nått borrmål

Borrmålet nåddes på 2 336 meters djup. Loggning med elektriska sonder påvisade så kallade ”Net Payzones”1 på 11 meter i Agua Grande (AG)-formationen, på 3,1 meter i en potentiellt ny oljebärande zon i botten av Itaparica-formationen samt på 1,6 meter i toppen av Sergi (SG)-formationen. 

Jonas Lindvall, VD på Maha Energy kommenterar: ”Strukturellt borrades Tie-3-brunnen helt enligt plan. Vi har påvisat vad som verkar vara en ny oljebärande zon i övergången mellan formationerna Itaparica och Sergi. Det är verkligen spännande eftersom vi inte sett detta i någon av de tidigare borrade brunnarna på Tie-fältet. Tie-3-brunnen kommer så småningom att konverteras till en vatteninjicerings-brunn, men nu kommer vi först att färdigställa hålet och få i gång produktionen.”

Borrningen av Tie-3 påbörjades den 18 december 2020 med målet att penetrera olje-/vattenlagret på den västra delen av fältet i formationerna Agua Grande och Sergi. Borrningen avslutades den 16 mars 2021 på ett djup om 2 336 meter. Borrprogrammet har försenats på grund av ett ostabilt hål samt omfattande reparationer av borrtornet. Initialt kommer brunnen att producera olja och när vattenintrånget sedan ökar så kommer den konverteras till en vatteninjiceringsbrunn för att upprätthålla trycket i reservoaren.  På detta sätt ökas den totala oljeutvinningsfaktorn.

När borrhålet loggades med elektriska sonder påvisades en tidigare okänd oljebärande zon precis ovanför SG-reservoaren i Itaparica-formationen.  Bolaget kommer fortsätta att utvärdera det nya olje-fyndet. Det är för tidigt att fastslå om det nya fyndet kommer att påverka fältets oljevolymer.

Reservoarens egenskaper Agua Grande Itaparica/Sergi
Djup (TVD SS)
Brutto tjocklek (m)
Net Pay1 (m)
Snitt porositet (%)
Snitt Permeabilitet (mD)
-1 917
19,3
11,0
18,4
675
-2 038
29
4,7
14,4
68

Innan borrhålet sätts i produktion kommer det att färdigställas, foderrör installeras och cementeras.  Produktionsrör är redan på plats för att snabbt kunna koppla upp hålet mot Tie-produktions-anläggningen.

”Vi är väldigt nöjda med hur Tie-3 hålet utvecklades. Tolkningen av strukturen i Tie visar sig återigen vara robust. Vi är särskilt glada över Agua Grande-zonens utmärkta egenskaper och att vi påträffade ny olja i botten av Itaparica”. sa Jonas Lindvall. 

Det är för tidigt att fastslå om Itaparica-fyndet kommer att påverka fältets oljevolymer.

1 Net Pay eller Net Payzone: Tjockleken på reservoaren som bedöms vara oljeproduktiv.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2021 kl 22:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca