Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar ny befattning i ledningsgruppen

Alan Johnson har per idag fått en ny befattning som Chief Operating Officer (COO). Alan Johnson ingår även sedan tidigare i Bolagets ledningsgrupp och har sedan 2019 arbetat som Vice President Operations. Alan kommer även fortsättningsvis att ansvara för Bolagets operativa drift när Bolaget nu går in i nästa tillväxtfas.

Övrigt               
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2021, kl.17:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca