Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar produktionsförsäljningsvolym för december månad och ändring av rapporteringsrutiner för detta.

Produktionsvolymer
Bolagets totala producerade försäljningsvolymer för december månad var 88 2051 fat olja och 48,062 miljoner scf av gas som tillsammans gav en månadssnittvolym om 3 1052 fat olje-ekvivalenter om dagen innan royalties och skatter.  Produktionsvolymerna ökade under andra halvan av december månad efter att Tie-2 brunnen färdigställts samt att andra brunn servicearbeten avklarats.  Bolagets totala produktion var 4,112 fat olje-ekvivalenter om dagen på årets sista dag.

Tie-2 brunnen, som testade över förväntan (se 19 december, 2020 pressmeddelande) kopplades in på produktionsanläggningen vid Tie och fortsatte att producera till slutet av året.  Optimeringsarbete på Tie-1 och GTE-4 brunnarna fortsatte under december och pågår fortfarande, vilket i sin tur har orsakat att dessa brunnar periodvis varit nedstängda.

Tillsammans med att Bolaget nu är listat på Nasdaq Stockholm huvudlista, och Bolagets striktare kommunikationsregler, så blir detta det sista pressmeddelande för månadsvis produktionsuppdatering. I framtiden kommer produktionsvolymsrapportering ske genom kvartalsrapporterna.

1 Med förbehåll för mindre standardjusteringar vid ägandeskifte.
2 Fat olje-ekvivalenter ("BOE") räknas som 6.000 scf: 1 fat olja. (scf : standard kubik fot)

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari, 2021, kl. 18:40 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksamt på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefälten i Brasilien samt Powder River (LAK Ranch) och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A).  Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca