Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar starka Tie-2 produktionstestvolymer samt en operativ uppdatering

Den nyligen färdigställda Tie-2 produktionsbrunnen flödar på egen hand 1 825 fat olja om dagen samt 1 083 tusen kubikfot gas om dagen (2 005 BOEPD1) genom en 1–1/2 tumsventil med stabilt brunnshuvudtryck. Borrning av uppföljningsbrunnen, Tie-3, påbörjades den 18 december och beräknas ta ungefär 60 dagar att färdigställa.  Den svåråterställda GTE-4 brunnen har nu färdigställts och producerar nu olja och gas till Tie produktionsanläggningen.

Jonas Lindvall, Maha Energy’s VD kommenterade: ”Tie-2 produktionsbrunnen levererar över förväntan och tillsammans med återställningen av den problematiska GTE-4 brunnen bakom oss så är vi äntligen på väg tillbaka åt rätt håll i Brasilien.  Vi lämnar nu 2020 bakom oss och börjar 2021 med en stark produktionskapacitet”.
    
Tie-2 (Tie fältet)
Tie-2 (7-TIE-2D-BA) produktionsbrunnen har nu kopplats på till Tie produktionsanläggningen.  Både Agua Grande (AG)- och Sergizonerna har perforerats och samproduceras nu genom ett 2–7/8 tums produktionsrör.  Brunnen flödar under egen energi och initiala 24 timmars testvärden är enligt följande:

Oljeproduktionsvolym                                      : 1 825 fat olja per dag
Gasproduktionsvolym                                       : 1 083 tusen kubikfot per dag
Vattenproduktionsvolym                                  : 37 fat vatten per dag
Oljeekvivalenter per dag                                  : 2 005 fat oljeekvivalenter per dag
Ventil dimension                                                : 1–1/2 tum
Brunnhuvud tryck                                              : 170 psi

Tie-3 (Tie fältet)
Tie-3 (7-Tie-3D-BA) brunnen är en oljeproduktionsbrunn som kommer att borras på den västra delen av Tie fältet.  Brunnen beräknas att ta omkring 60 dagar att färdigställas.  Borrning av brunnen påbörjades den 18 december.

GTE-4 (Tie fältet)
Den svåråterställda GTE-4 brunnen omkonfigurerades och färdigställdes den 17 december och har nu kopplats upp till produktionsanläggningen på Tie fältet. Både AG- och Sergiformationerna bidrar nu med produktion till Tie fältet.

1 BOEPD : Barrels of Oil Equivalent (fat oljeekvivalenter) 6.000 kubikfot gas = 1 fat olja

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december, 2020, kl. 09:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

MSCFPD = tusen kubikfot om dagen
BWPD = fat vatten per dag
BOPD = fat olja per dag

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksamt på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefälten i Brasilien samt Powder River (LAK Ranch) och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market (MAHA-A) i Stockholm. FNCA Sweden AB har anlitats som Certified Adviser och kan kontaktas på info@fnca.se eller +46-8-528 00 399. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Newcastle, Wyoming, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca