Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar totalt borrdjup och loggningsresultat för Tie-4

Borrningen av Tiefältets brunn Tie-4 är nu klar. Produktionshålet borrades till ett djup om 2 221 meter och resultaten av den påföljande elektriska loggningen är nu klara.  Hålet är nu också fodrat och cementerat. Agua Grande (AG) formationen nåddes 6,5 meter högre än förväntat och uppmätte 14 meter ”net pay” med en genomsnittlig permeabilitet om 600 mD. Sergiformationen (SG) som påträffades något lägre än förväntat gav dock en högre ”net pay” än förväntat, om 6,4 meter och med en genomsnittlig permeabilitet om 282 mD. Även om Itaparicaformationen påträffades även i denna brunn så gav den ej någon ”net pay”.

Jonas Lindvall, Maha Energy’s VD, kommenterar ”Vi konfigurerade om Tie-4 till en standard vertikalborrning och kunde till slut nå båda reservoarerna. De elektriska loggningsresultat som framkommit är bra och visar liknande petrofysiska egenskaper som de redan producerande brunnarna GTE-4 och Tie-2. Brunnen kommer nu att färdigställas med en elektrisk sänkbar pump och sättas i produktion.”

Tie-4 Elektriska Loggningsresultat

Agua Grande Prognos Resultat Skillnad Kommentar
Top -1917,0 m ss -1910,5 m ss + 6,5 Grundare
Base -1937,5 m ss -1932,2 m ss + 5,3 Grundare
Thickness 20,50 m 21,70 m + 1,2 Tjockare
Net Pay 12 m 14 m + 2 Högre
Av. Permeability   608 mD    
Av. Porosity   18%    

Sergi Prognos Resultat Skillnad Kommentar
Top -2030,5 m ss -2034,9 m ss – 4,4 Djupare
Base -2049,5 m ss -2056,5 m ss – 7,0 Djupare
Thickness 19,00 m 21,60 m + 2,6 Tjockare
Net Pay 6 m 6,4 m + 0,4 Högre
Av. Permeability   282 mD    
Av. Porosity   16%    

Tie-4 var från början designad att bli en horisontell brunn i Agua Grande formationen. Man gjorde tre försök att borra brunnen horisontellt men efter att ha fastnat i tredje hålet så bestämde man att fortsätta med att borra brunnen vertikalt. Det problematiska schifferlager som ligger ovanför AG formationen visade sig vara ostabilt vid höga borrvinklar men gav inte några problem vid den vertikala borrningen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2021, kl. 16:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca