Maha Energy AB (Publ): Nedskrivning av LAK Ranch till följd av svagt oljepris

Maha Energy AB ("Maha" eller "Bolaget") meddelar idag att det bokförda värdet av tungoljefältet LAK Ranch i Wyoming, USA kommer att skrivas ned med cirka 20 miljoner US-dollar per 31 december 2020. Nedskrivning belastar resultatet i delårsrapporten för fjärde kvartalet 2020 som publiceras den 26 februari 2021.

Produktionen på LAK Ranch-fältet stängdes ned i början av förra året som en konsekvens av effekterna från pandemin. Även om den nyligen slutförda reservutvärderingen av LAK Ranch fortfarande är positiv, om än något lägre än förra året vid nuvarande oljepriser, så ser Maha bättre investeringsmöjligheter i Brasilien, Illinois Basin och Oman. Därför kommer LAK Ranch-fältet att förbli nedstängt tills dess att oljepriserna har återhämtat sig.

Det lägre nuvärdet av LAK Ranch är ett resultat av svaga oljepriser och i enlighet med IFRS-principer skrivs tillgångsvärdet på LAK Ranch ned. Nedskrivningen har ingen påverkan på Bolagets kassa eller bruttoresultat (EBITDA).

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari, 2021, kl.20:20 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca