Maha Energy AB (publ) Offentliggör Prospekt i Samband Med Listbyte Till Nasdaq Stockholm

Maha Energy AB (publ) ("Maha" eller "Bolaget") meddelade den 10 december 2020 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté hade beslutat att Maha uppfyller kraven för att Bolagets aktier ska kunna upptas till handel på huvudlistan Nasdaq Stockholm, villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls. I samband med listbytet från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Mahas webbplats, www.mahaenergy.ca, samt kommer finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se

Länk till prospekt:

https://mahaenergy.ca/uploads/the-share/2020/Maha_Prospekt_Svenska_-_Final_201211.pdf

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 17 december 2020. Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 16 december 2020.

Övrigt 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2020, kl.17:40 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksamt på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefälten i Brasilien samt Powder River (LAK Ranch) och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market (MAHA-A) i Stockholm. FNCA Sweden AB har anlitats som Certified Adviser och kan kontaktas på info@fnca.se eller +46-8-528 00 399. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Newcastle, Wyoming, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca