Maha Energy AB (publ) utser ny CFO

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar att Guilherme Guidolin de Campos idag har utsetts till ny CFO för Bolaget. Guilherme efterträder Bernardo Guterres och fortsätter Mahas strategiska positionering med att generera värde, speciellt med att stärka verksamheten i Sultanatet Oman.

Guilherme har senast innehaft befattningen som finansdirektör för Maha Energy (Oman) Ltd., där han varit med och lett den omanska organisationen och stöttat Maha med att genomföra Bolagets projekt i landet.

Guilherme har bred erfarenhet inom investmentbanking, omstrukturering, företagsledning och som strategikonsult. Under 23 år har han stöttat bolagsledningar för stora multinationella koncerner inom en rad olika branscher såsom olja och gas, gruvdrift, metallindustri, kemikalieindustri, konstgödsel, jordbruksnäring, flyg- och flygplatsindustri, detaljhandel och finansiella tjänster.

Guilherme har tidigare innehaft ledande befattningar som CFO för Viracopos International Airport, tillförordnad projektchef för BHP Billington i Brasilien, planeringsschef för Camisaria Colombo och Vice President för Brasil Plural Bank och är exekutiv direktör för Starboard. Som strategikonsult hade Guilherme en chefsposition på Bain & Company, där han arbetade under 12 år. Guilherme har en BSc examen inom Industrial Engineering från universitetet i São Paulo.

“Vi är mycket glada över att välkomna Guilherme i hans nya roll på Maha och vill uttrycka vår tacksamhet till vår avgående CFO för hans tjänster och bidrag. Guilherme, vår nya CFO, har en unik kombination av experkunskap inom både ledning och finans, och har en djup förståelse för Bolaget,” säger Paulo Thiago Mendonça, verkställande direktör, Maha.

Övrigt        

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2023 kl. 14:30 CET.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på tre oljetillgångar, Block 70 i Oman samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca