Maha Energy AB publicerar Årsredovisning för 2022

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Årsredovisning för 2022. Rapporten finns bifogad i detta pressmeddelande (på engelska och svenska) och finns även tillgänglig på www.mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2023, kl. 23:45 CEST.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Jakob Sintring, Head of IR
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.