Maha Energy AB reviderar produktionsguidning för 2022

  • Tekniska svårigheter under reparationsprogrammet i Brasilien och att brunnstestprogrammet för Block 70 startade senare än planerat kommer att påverka produktionsguidningen för 2022. Den beräknade genomsnittliga produktionen för 2022 revideras därför till 3 000–3 400 BOEPD1 från 3 500–4 000 BOEPD1.
  • Borrningen i Oman fortlöper enligt förväntan. Hittills har två horisontella testproduktionsbrunnar och över 2,5 kilometer av reservoar borrats. Just nu förbereds borrstart av en tredje horisontal testproduktionsbrunn.
  • Produktionstesterna i Oman kommer att påbörjas så snart transport- och säljkontrakt är färdigställda samt godkända av myndigheterna i Oman.

”Jag är glad över att de komplicerade brunnsreparationerna på Tiefältet nu är klara och att alla producerande brunnar nu åter är i produktion. Tyvärr kommer förseningarna och det faktum att vi kommer i gång senare än planerat med brunnstesterna i Oman att påverka vår produktionsvolym för i år”, säger Jonas Lindvall, VD på Maha Energy.

Reparationsprogrammet på Tiefältet i Brasilien är nu slutfört. Samtliga brunnar är nu åter i produktion och inga fler reparationer är planerade för i år.

De två första horisontella testproduktionsbrunnarna på Block 70 i Oman har färdigställts i väntan på en längre testperiod. Hittills har borresultaten varit lovande och olja har påvisats i bägge brunnarna med en god kvalitetsstruktur i reservoaren. Totalt har 2 508 meter av oljebärande reservoar borrats. Nu färdigställs kontrakt för försäljning och transport, vilket förväntas vara klart i slutet av året.

1 BOEPD: Likvärdig i oljefat per dag; 6 000SCF = 1 fat olja.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2022, kl.18:40 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca