Maha Energy begär en extra bolagsstämma i 3R Petroleum

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) har skickat en begäran till styrelsen för 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) att kalla till en extra bolagsstämma för att behandla val av ny styrelse. Maha är aktieägare med ett innehav motsvarande fem procent (5%) av 3R Petroleums aktiekapital.

Maha föreslår att en extra bolagsstämma i 3R Petroleum beslutar om en minskning av antalet styrelseledamöter från sju (7) till fem (5), nyval av Paulo Thiago Mendonça (styrelseordförande i Maha) och Fabio Vassel (styrelseledamot i Maha) samt omval av Guilherme Affonso Ferreira, Paula Kovarsky Rotta och Harley Lorentz Scardoelli för en mandatperiod av två år. Mahas åsikt är att de föreslagna förändringarna kommer att positivt bidra till bolagsstyrningen av 3R Petroleum och till att de resultat som aktieägarna strävar efter uppnås.

Maha är aktieägare i 3R Petroleum med ett innehav av 12 019 184 aktier, motsvarande fem procent (5%) av 3R Petroleums aktiekapital. Maha offentliggjorde den 17 januari 2024 ett publikt brev till 3R Petroleums styrelse, med en redogörelse för Mahas målsättning med investeringen i 3R Petroleum, vilken beskriver påbörjandet av en konsolideringsplan inom det brasilianska onshore-segmentet, som följs av en avskiljning av 3R Petroleums offshore-tillgångar.