Maha Energy bjuder in till investerarträff

Maha Energy AB (publ) bjuder in både aktieägare och andra intresserade till en investerarträff måndagen den 18 september kl 17.30 i Stockholm.

Den 18 september 2023 kommer Maha att hålla en investerarträff. Träffen kommer att hållas på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Bolagsledningen kommer att hålla en företagspresentation och svara på frågor. Både ledning och delar av styrelsen kommer att närvara. Presentationen hålls på engelska.

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Datum och tid: 18 september kl 17.30
RSVP: till jakob.sintring@mahaenergy.ca senast den 11 september 2023

För mer information, kontakta:
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023, kl. 17:00 CEST.

Om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha har direkta och indirekta intresseandelar i producerande tillgångar i Brasilien och USA samt i en prospekteringstillgång i Oman. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). För mer information, vänligen besök www.mahaenergy.ca.