Maha Energy: Borrningen av Tie-5 slutförd efter att 240 meter produktiv reservoar genomborrats

Maha Energy AB (publ) ("Maha" eller "Bolaget") meddelar att horisontal-borrningen av Tie-5 i Brasilien nu är klar. Slutligt djup för sex tums hålet nåddes den 3 maj och ett 4-1/2 tums produktionsrör har nu sänkts ner och säkrats i brunnen. Längden på horisontalhålet reducerades i slutskedet på grund av försämrade borrhålsförhållanden. Totalt penetrerades 240 meter av produktiv Agua Grande (AG) reservoar med hjälp av nedsänkta elektriska loggningsverktyg.   Den horisontella sektionen kommer nu att stimuleras och saneras innan den sätts i produktion.

Borrningen av Tie-5 nådde ett djup om 2 548 meter den 3 maj 2022. Totalt har 240 meter (netto) av AG-sand exponerats och ett 4-1/2 tums perforerat produktionsrör har nu sänkts och säkrats i hålet. Det kan jämföras med 14 meter (netto) AG-reservoar som exponerades i den vertikala brunnen Tie-4. Innan Tie-5 sätts i produktion kommer brunnen att genomgå en rad stimulerings- och saneringsoperationer för att rensa horisontalhålet från borrslam.

Jonas Lindvall, VD på Maha kommenterar: "Borrningen av Tie-5 har drabbats hårt av flera riggrelaterade utrustningsproblem, vilket i sin tur har lett till förseningar. Vi är mycket nöjda över att vi äntligen har slutfört Tie-fältets första horisontella brunn och vi ser nu fram emot resultaten från produktionstesten."

Borriggen kommer så snart som möjligt riggas ned från Tie-5 för att därefter påbörja borrningen av vatteninjiceringsbrunnen Tie-6. Produktionstester kommer att genomföras så snart hålet har stimulerats och rensats från borrslam. Tidpunkten för testningen är beroende av hur snabbt riggen kan flyttas samt färdigställande av stimulering och rengöring av borrslam ur den horisontella sektionen.

Övrigt   

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 Maj 2022, kl.23:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (VD)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca