Maha Energy byter ut derivatinstrument mot 5% direkt aktieägarintresse i 3R Petroleum

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) har bytt ut tidigare offentliggjort derivatinstrument mot ett direkt aktieägarintresse i 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”). Därtill, till följd av ökningen av aktiekapital i 3R Petroleum i januari 2024, har Maha förvärvat ytterligare 19 936 aktier, vilket ger Maha ett sammanlagt innehav av 12 019 184 aktier, motsvarande fem procent (5%) av 3R Petroleums aktiekapital. Mahas direkta aktieägarintresse i 3R Petroleum syftar till att bidra till utvecklingen och verkställandet av 3R Petroleums långsiktiga tillväxtstrategier, inklusive att delta i bolagsstyrningen av 3R Petroleum genom att ändra styrelsesammansättningen.

Maha offentliggjorde den 17 januari 2024 att Bolaget hade förvärvat ett derivatinstrument som ger Maha exponering mot 11 999 248 aktier, motsvarande 5% (fem procent) av aktiekapitalet i 3R Petroleum, med syfte att byta ut derivatinstrumentet mot direkt aktieägarintresse och inleda de föreslagna transaktionerna som beskrevs i Mahas publika brev till 3R Petroleum (bifogat pressmeddelandet den 17 januari 2024). Mahas investeringsstrategi i 3R Petroleum beskriver påbörjandet av en konsolideringsplan inom det brasilianska onshore-segmentet, som följs av en avskiljning av 3R Petroleums offshore-tillgångar.