Maha Energy förvärvar 5% av brasilianska olje- och gasbolaget 3R Petroleum

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) har förvärvat ett derivatinstrument som ger Maha exponering mot 11 999 248 aktier, motsvarande 5% (fem procent) av aktiekapitalet i 3R Petroleum Óleo e Gás S.A (“3R Petroleum”) för en sammanlagd förvärvslikvid om cirka 69 miljoner USD. Maha har idag informerat 3R Petroleum om detta förvärv. Bifogat detta pressmeddelande är ett brev som Maha idag skickat till styrelsen för 3R Petroleum, där Maha redogör för Bolagets målsättning med denna investering samt förbättringsförslag för 3R Petroleum.

Mahas förvärv av aktier i 3R Petroleum genomförs i två steg. I det första steget har Maha tecknat ett derivatinstrument (eng ”equity linked note”) med en finansiell institution, vilket ger Maha en finansiell exponering mot 11 999 248 aktier motsvarande 5% (fem procent) av aktiekapitalet i 3R Petroleum. Därefter, som ett andra steg, är syftet att byta ut derivatinstrumentet mot direkt aktieägarintresse.

”Detta är från vår sida en strategiskt motiverad långsiktig investering. Ledningen och styrelsen för Maha var nära inblandade i grundandet av och 3R Petroleums tidiga tillväxt. Vi besitter därför en djup förståelse för värdet som 3R Petroleums tillgångar har. Mahas investeringsstrategi i 3R Petroleum beskriver påbörjandet av en konsolideringsplan inom det brasilianska onshore-segmentet, som följs av en avskiljning av 3R Petroleums offshore-tillgångar,” säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.

Våra strategiska mål redovisas i bifogade brev.

Maha kommer presentera denna investering på en webbsänd presentation imorgon den 18 januari klockan 14:30.

Länk till presentationen: https://itau.zoom.us/webinar/register/WN_-wS3DktbTPS-CLp9RoMCUQ

Om 3R Petroleum
3R Petroleum (RRRP3:SAO) är ett publikt brasilianskt olje- och gasbolag, vars aktier är listade på B3 (den brasilianska börsen). Produktionen i december 2023 uppgick till omkring 46 000 fat oljeekvivalenter per dag. 3R Petroleum rapporterade 2P-reserver om 516 miljoner fat oljeekvivalenter per sista december 2022. Bolagets börsvärde uppgår per 15 januari 2024 till omkring 1 400 miljoner USD. Maha har sedan 23 maj 2023 ett aktieägande om 15% i 3R Petroleums offshore-dotterbolag 3R Offshore.