Maha Energy har beviljats en förlängning av den Initiala Fasen av EPSA-avtalet för Block 70 onshore Oman

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) har av Sultanatet Omans departement för Energi och Mineraler (”MEM”) beviljats en förlängning av den Initiala Fasen av prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (EPSA-avtalet) för Block 70, beläget onshore Oman. Efter förlängningen kommer den Initiala Fasen av EPSA-avtalet löpa fram till 31 december 2023.

Maha inledde i mars 2023 ett produktionstest på Block 70. Drivet av Mahas engagemang att slutföra produktionstesterna effektivt, ansökte Bolaget i juli 2023 hos MEM om en förlängning av den Initiala Fasen av EPSA-avtalet. Under den utökade Initiala Fasen avser Maha att genomföra aktiviteter nödvändiga för att stödja möjligt beslut avseende en andra fas av EPSA-avtalet, en möjlig kommersialitetsförklaring för Block 70 (declaration of commerciality) eller att frånträda blocket.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, CEO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, info@mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2023, kl. 8:30 CEST.

Om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha har direkta och indirekta intresseandelar i producerande tillgångar i Brasilien och USA samt i en prospekteringstillgång i Oman. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). För mer information, vänligen besök www.mahaenergy.ca.