Maha Energy har påbörjat borrningen av Tie-5

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar att borrningen av Tie-5 i Brasilien har påbörjats. Borrkronan sattes i backen enligt tidplan klockan 09.00 (-3 GMT) lokal tid igår på Tiefältet i Brasilien. Planen är att Tie-5 ska bli en horisontal produktionsbrunn mot den norra delen av reservoaren Agua Grande (AG).

Som tidigare kommunicerats är den vertikala Tie-4 brunnen nu kopplad till produktionsanläggningen och producerade 4 695 BOEPD1 under ett 24-timmarstest. 
Tie-4 färdigställdes med en elektrisk nedsänkbar pump (ESP).

Jonas Lindvall, VD för Maha Energy kommenterar: ”Med tanke på det fina resultatet från Tie-4 brunnen så är vi väldigt entusiastiska över borrstarten på Tie-5. Vårt borrteam i Brasilien har gjort väsentliga förbättringar av borrplanen och jag är övertygad om att vi kommer att nå vårt mål att få ett horisontellt hål i AG-reservoaren.”

De har gjorts betydande förändringar av borrplanen för Tie-5 för att undvika de problem som påträffades vid borrningen på Tie-4 i höstas. Exempelvis sätts 9-5/8 tums foderrör betydligt djupare och borrningen genom den ostabila L. Candais-formationen minimeras med en borrvinkeln under 60 grader. Maha har tidigare framgångsrikt genomborrat L. Candais formationen på ett flertal ställen med en borrvinkel under 60 grader. Vidare har en geomekanisk studie på L. Candais-formationen utförts baserat på information från
Tie-4 vilken har inkorporerats i borrplanen. Tie-5 kommer också färdigställas med en ESP.

1 BOEPD: Likvärdig i oljefat per dag; 6 000SCF = 1 fat olja.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2022, kl.12:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca