Maha Energy ingår ett Joint Operating Agreement avtal med Mafraq Energy LLC avseende Block 70 i Oman

Maha Energy AB (Publ) (“Maha”), genom sitt helägda dotterbolag Maha Energy (Oman) Ltd., och Mafraq Energy LLC (“Mafraq Energy”) har den 28 januari 2023 ingått ett Joint Operating Agreement avtal (”JOA”) avseende Block 70 i Oman.

Undertecknandet av JOA-avtalet, tillsammans med myndighetsgodkännandet genom det kungliga dekretet 74/2022 och andra relevanta åtgärder, innebär att alla villkor uppfyllts för att slutföra Mahas utfarmning av 35 procents intresseandel till Mafraq Energy, i enlighet med Utfarmningsavtalet som undertecknades i augusti 2022. Maha och Mafraq Energy kommer framgent att hantera alla skyldigheter efter transaktionen.

Maha är operatör för Block 70 med en intresseandel om 65 procent. Enligt avtalen ska Mafraq Energy ersätta Maha för deras proportionella andel av alla tidigare kostnader inklusive deras andel av signaturbonusen som krävs i enlighet med avtalet med myndigheterna. Mafraq Energy kommer också att behöva betala sin del av alla framtida utgifter för Block 70.

”Vi är stola över att ha slutfört ännu en stor milstolpe i vad som ska bli ett gott partnerskap. Maha går vidare mot att inleda testerna med målet att snabbt kunna inleda produktion på Block 70. Mafraq Energy, som lokal partner med kompetent och erfaret team i Oman, tillför verksamheten kunskap om den lokala marknaden,” säger Paulo Mendonça, verkställande direktör på Maha Energy.

”Det är spännande tider. Mafraq Energy LLC är stolta över att bidra till att uppnå Vision 2040, som fastställts av Hans Majestät Sultanen Haitham bin Tariq Al Said. Detta partnerskap är en konkret förstärkning av ICV-innehållet på Block 70.

Fokus nu är att samarbeta för att inleda produktionstestfasen. Att bevisa fältets produktivitet är centralt för att kunna förklara fältet kommersiellt. Vi ser fram emot att ta fram det värdet för Sultanatet Oman,” säger Talal Al Subhi, direktör på Mafraq Energy LLC.

Övrigt 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2023 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca