Maha Energy inleder produktionstest på Block 70 onshore Oman

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar att produktionstest har inletts på Block 70 i Sultanatet Oman. Produktionstestet kommer att inkludera alla åtta nya produktionsbrunnar som borrats i 2022/2023 års borrprogram.

Produktionstestet kommer att inledas med borrhålet Mafraq-9. Varannan vecka kommer en ny brunn att läggas till i produktionstestet, tills alla nya brunnar har kopplats upp mot testsystemet. Alla brunnar kommer att utrustas med PCP-pumpar innan de sätts i test. Producerad olja kommer att transporteras med värmetankbilar till en tredjeparts-anläggning för ytterligare bearbetning och därefter transport genom det nationella pipelinesystemet i Oman. Maha beräknar att kunna ge preliminär information om oljekvalitet och inledande produktionspotential i maj 2023.

Maha ingick, som tidigare offentliggjorts, under 2023 ett Joint Operating Agreement-avtal med Mafraq Energy LLC (“Mafraq Energy”), där Mafraq Energy förvärvade 35% intresseandel i prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (EPSA) för Block 70. Maha är operatör för Block 70 med en intresseandel om 65%.

Övrigt
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2023 kl. 16:00 CET.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på tre oljetillgångar, Block 70 i Oman samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca