Maha Energy meddelar försening i färdigställandet av Tie-4 – kan påverka tidigare uppskattad årlig snittproduktion

”Som meddelades i början av juli var produktionsvolymen under andra kvartalet lägre än planerat på grund av tillfälliga produktionsavbrott på Tie-fältet. Vid denna tidpunkt bedömde vi att vi skulle uppnå den tidigare uppskattade årliga snittproduktionen eftersom vi räknade med tillkommande produktion från Tie-4 och Illinois Basin (IB). Med nuvarande förseningar i färdigställandet av
Tie-4 uppskattar vi att den genomsnittliga årliga produktionstakten för 2021 kommer att ligga på, eller något under, nedre delen av den tidigare prognosen”, säger Jonas Lindvall, VD för Maha Energy AB.

  • Under borrandet av 8-1/2 tums hålet på Tie-4 gick borrsträngen av vilket resulterade i att nedre delen av hålet måste borras om.  Färdigställandet av Tie-4 försenas nu och beräknas vara klar i slutet av oktober. Nuvarande borrdjup är 1 568 meter och omborrningen har redan påbörjats.
  • Den genomsnittliga årliga produktionstakten uppgår per idag till 3 550 BOEPD1 och per den 14 september var den dagliga företagsproduktionen 4 150 BOEPD.
  • Den utgående produktionsvolymen för 2021 uppskattas till 5 000 – 5 500 BOEPD.

Jonas Lindvall fortsätter: ”Endast 25 meter från reservoaren gick borrsträngen av på Tie-4 och den påföljande omborrningen frustrerar i vår ambition att nå produktionsmålet för 2021. Före incidenten gick borrningen enligt plan och med tanke på de vanligtvis utmärkta reservoarkvaliten i den övre reservoaren är jag mycket förväntansfull på att se vad Tie-4 kommer att producera. Med över 500 meter av planerad reservoarexponering kan vi förvänta oss höga produktionsvolymer. ”

1 Fat oljeekvivalent ("BOE") konverteringsgrad: 6 000 scf: 1 bbl

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september, 2021, kl. 11:00 p.m. CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca