Maha Energy meddelar försening i färdigställandet av Tie-4 som påverkar tidigare uppskattad årlig snittproduktion – högt oljepris motverkar negativ effekt på omsättning omsättning

  • Den uppskattade årliga snittproduktionen för 2021 revideras till 3 500 – 4 000 BOEPD1
  • Den utgående produktionsvolymen för 2021 uppskattas fortsatt till 5 000 – 5 500 BOEPD, förutsatt att Tie-4 är i produktion före årets slut
  • Årets produktion föväntas bli 12,5 procent lägre än tidigare uppskattning, den uppskjutna produktionen påverkar inte omsättningen till samma grad tack vare den senaste tidens ökning av råvarupriserna
  • Den genomsnittliga produktionstakten för tredje kvartalet 2021 var 3 610 BOEPD

Den horisontella brunnen Tie-4 fick ytterligare ett bakslag när man gjorde sig redo att sänka produktionsröret i hålet. På väg ut ur hålet för att sänka produktionsröret fastnade borrkronan som nu kräver åtgärder i from av en sidoborrning. Det nya färdigställandedatumet för Tie-4 förväntas vara i slutet av året. Förseningen i Tie-4 har resulterat i en förskjutning av 171 000 BOE, eller 469 BOEPD av produktionen på årsbasis.

Jonas Lindvall, VD för Maha Energy AB kommenterar: ”Agua Grande-reservoaren på Tie-4 genomborrades högre än väntat, vilket är positivt, men samtidigt som man kom ut ur hålet med borrsträngen för att sänka produktionshöljet fastnade borrkronan. Förseningen är nu betydande och kommer att påverka vår tidigare produktionsuppskattning för 2021. Vi räknar nu med att ha Tie-4 i produktion innan årets slut. ”

Jonas Lindvall fortsätter: ”Å andra sidan dämpas den omedelbara effekten av de uppskjutna produktionsvolymerna av det nuvarande starka oljepriset och vi fortsätter att stärka vår kassa trots förseningen med att få Tie-4 i produktion. ”

1 Fat oljeekvivalent ("BOE") konverteringsgrad: 6 000 scf: 1 bbl

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021, kl.21:45 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca