Maha Energy meddelar konstruktionsförändring av Tie-4 på grund av pågående problem med borrhålsstabilitet och nytt färdigställandedatum

På grund av pågående problem med reaktiva schiffer lager i Tie-4 har Maha Energy AB valt att plugga tillbaka borrhålet och borra en enklare vertikal sidoborrning för att säkerställa fortsatt produktionstillväxt på Tie-fältet. Företaget förväntar sig inte att detta kommer att påverka färdigställandedatumet för Tie-4 nämnvärt eller Tie-snittproduktionen för 2021. Dock förväntas Tie-4 sättas i produktion efter nyåret vilket påverkar den utgående produktionsvolymen för 2021 som tidigare uppskattats till 5 000 – 5 500 BOEPD.

• På grund av mycket reaktiva schiffer lager som påträffas vid borrvinklar över 65 grader som orsakar problem med borrhålsstabiliteten har Bolaget valt att plugga igen borrhålet vid slutet av 9 5/8”-foderröret.
• Ett vertikalt produktionshål kommer att borras från botten av 9 5/8”-röret som penetrerar  både Agua Grande (AG)- och Sergi (SG)-reservoarerna.
• Brunnen kommer att färdigställas så att både AG- och SG-reservoarerna produceras tillsammans med en elektrisk nedsänkbar pump.

Jonas Lindvall, VD för Maha Energy kommenterar: ”Vi är självklart besvikna över de utmaningar vi har stött på i denna brunn. Även om dessa typer av brunnskonstruktioner är vanliga i Nordamerika, så är det ny teknik på Tie-fältet och detta är det första försöket på dessa zoner. Vi är övertygade om att vi kommer att lyckas till slut. Under tiden kan vi tillämpa ett beprövat tillvägagångssätt för att sätta Tie-4 i produktion så snart som möjligt. Förhoppningsvis före årsskriftet, men mest troligt i början av nästa år."

1 Fat oljeekvivalent ("BOE") konverteringsgrad: 6 000 scf: 1 bbl.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2021, kl. 16:35 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca