Maha Energy meddelar nya ledningstillsättningar

Maha Energy AB (Publ) (Maha) har stärkt sitt team genom två seniora ledningstillsättningar. Barbara Bittencourt har utsetts till Chief Legal Officer (CLO) och Jakob Sintring har utsetts till ny Head of Investor Relations. Båda dessa tillsättningar kommer stärka den befintliga gruppen med väsentlig erfarenhet och bidra till transparens enligt bästa internationella praxis och möjliggöra för en nära kontakt med bolagets aktieägarbas.

Dessa nya ledningstillsättningar kommer till Maha efter att bolaget just genomfört betydande förändringar inom ledningsgruppen och styrelsen och börjat genomföra ombildningen av sina operativa tillgångar som en del i bolagets nya strategiska plan. Dessa nya rekryteringar kommer stödja Maha att (i) förbättra kommunikationen med marknaden och bolagets aktieägare, (ii) utveckla de interna policies hänförliga till compliance, regulatoriska ramverk, ESG, mm, och (iii) fullt ut följa de höga standards för bolagsstyrning av svenska börsnoterade bolag.

Barbara Bittencourt har över 15 års erfarenhet inom energi och naturresurser, med fokus på transaktioner och regulatoriska frågor inom olje- och gasindustrin. Innan hon anställdes på Maha var Barbara partner på den brasilianska advokatbyrån Demarest Advogados, där hon tjänstgjorde på avdelningen för energi och naturresurser. Barbara har tidigare varit Senior Associate på DLA Piper/Campos Mello Advogados. Hon har en magisterexamen inom Olja och Gas vid University of Aberdeen i Skottland och en jur.kand-examen vid Universidade Milton Campos i Brasilien, samt en specialisering inom Maritime Regulation and Ocean Management vid Harvard University. Barbara kommer också vara ansvarig för Compliance och ESG och hon tillträder med omedelbar verkan.

Jakob Sintring har 20 års erfarenhet av investor relations inom råvarubranschen, för närvarande som Head of IR and Communications på Kopy Goldfields AB. Han har tidigare haft ledade positioner på andra oljebolag, såsom Alliance Oil Company och Tethys Oil. Jakob har en civilekonomexamen vid Uppsala Universitet. Han kommer att ansluta till Maha under våren.

Övrigt
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2023 kl. 13:05 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca