Maha Energy stärker ledningsgruppen

Maha Energy AB (publ) har nöjet att meddela följande personalförändringar av ledningsbefattingar inom Maha-koncernen.

Andre Naslausky har tillträtt som VD för Maha Energy Brasil Ltda. med uppdraget att få verksamheten att nå sin fulla potential i Brasilien tillsammans med Luciana Borges som fortsätter som generaldirektör för Maha Energy Brasil Ltda.. Dessutom har Mr. Robert Thomson börjat på Maha Energy Inc i Calgary för att ersätta Mr. Jamie McKewon som går i pension i slutet av detta året.

”Jag är väldigt glad att välkomna Andre och Robert till Maha-teamet och jag vill samtidigt tacka Jamie för hans outtröttliga dedikation till Maha sedan 2013. Vi kommer att sakna dig!”, säger Jonas Lindvall, VD för Maha Energy AB.

Nedan finns korta biografier om Andre Naslausky och Robert Thomson.

Andre Naslausky – ingenjör (född 1978)
Andre, som är från Brasilien, är en erfaren internationell olje- och gasledare som i sin karriär har fokuserat på operativ verksamhet, och affärsutveckling. Senast arbetade Andre för 3R Offshore och DBO Energy, båda verksamma i den brasilianska olje- och gasbranschen. Naslausky var tidigare vicepresident för Schlumberger, där han ledde stora landorganisationer och multidisciplinära team, ofta i utmanande miljöer som Saudiarabien, Sydostasien och Latinamerika. Andre började sin karriär i USA och arbetade som fältingenjör på Schlumberger både i Texas och i mexikanska golfen. Andre har en maskin- och flygteknikexamen från Instituto Tecnológico de Aeronáutica i Brasilien och en magisterexamen i management för olje- och gasindustrin från Heriot-Watt University, Edinburgh.

Robert Thomson – geolog (född 1959)
Robert Thomson, en kanadensisk geolog, har en B.Sc. examen i geologi från University of Alberta och en M.Sc. examen i geologi från University of British Columbia (1985). Robert började sin karriär inom oljeindustrin i Calgary på Chevron, ett jobb som innefattade prospekterings- och fältutvecklingsarbete i Kanada och flera års prospekteringsarbete i Papua Nya Guinea. Efter Chevron arbetade Mr. Thomson i Kanada och i flera olika sedimentära bassänger runt om i världen, inklusive betydande fältutvecklingsarbete på oljefältet Varadero på Kuba (Sherritt International Ltd), samt prospektering i Ecuador, Peru och Argentina. Senast har Robert bott och arbetat i flera år för Talisman Energy i Malaysia, där han främst fokuserat på prospekteringspotential ute till havs.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2021, kl. 17:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca