Maha Energy: Uppdaterad reserv- och resursrapport för Papa Terra och Peroá

3R Petroleum S.A. (“3R”) har offentliggjort reservrapporten per 31 december 2022 för 3R Offshores tillgångar Peroáklustret and Papa Terra. I dessa tillgångar kommer Maha att ha en indirekt intresseandel om 15% respektive 9,375% efter att sammanslagningen av verksamheterna med DBO slutförts.

DeGolyer and MacNaughton har genomfört sin årliga utvärdering av reserver och resurser för 3Rs dotterbolag 3R Offshores i vilket DBO har en intresseandel om 15%.

DBO 2.0 S.A. bruttoreserver* per 31 december 2022
(miljoner fat oljeekvivalenter)
Kategori Papa Terra (9.375%) Peroá (15%) Summa
1P 9,7 1.5 11.2
2P 16,7 2.0 18.8
3P 21,5 2.1 23.6

* Volymerna är licensandelsvolymer, brutto och redovisas före royalties, regeringsandel och skatter.

DBO 2.0 S.A. Diskonterat nuvärde (NPV10) efter skatt (MUSD) per 31 december 2022
Kategori Papa Terra (9.375%) Peroá (15%) Summa
1P 70 18 88
2P 117 31 148
3P 160 34 194

Peroáklustret har ytterligare 2,1 miljoner fat i betingade resurser (2C) hänförliga till Malombe, vilka kan omklassificeras till reserver vid kommercialitetsförklaring av fältet.

Resurskategori
Malombe
(miljoner fat)
Brutto
(miljoner fat)
Netto (15% licensandel)
Diskonterat nuvärde (NPV10) efter skatt (MUSD)
1C 8.7 1.3 8.7
2C 13.7 2.1 17.4
3C 15.8 2.4 20.1

Denna oberoende redovisning av reserver och resurser för 3R har gjorts av DeGolyer and MacNaughton. Uppskattningar av reserver som presenteras i denna rapport har upprättats i enlighet med Petroleum Resources Management System (PRMS) som godkändes i mars 2007 och reviderades i juni 2018 av Society of Petroleum Engineers, World Petroleum Council, American Association of Petroleum Geologists, Society of Petroleum Evaluation Engineers, Society of Exploration Geophysicists, Society of Petrophysicists and Well Log Analysts och Ewuropean Association of Geoscientists & Engineers.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD, Tel: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Tel: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2023 kl. 13:40 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.