Maha erlägger 4,6 miljoner EUR och tecknar överenskommelser för förvärvet av venezuelanska PetroUrdaneta

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) har tecknat slutgiltiga överenskommelser och erlagt 4,6 miljoner EUR, vilket slutför ytterligare ett viktigt steg för förvärvet av indirekta aktieandelar i det venezuelanska oljebolaget PetroUrdaneta från Novonor Latinvest Energy.

De slutgiltiga dokumenten formaliserar Mahas förvärv, där transaktionen är villkorad av att vissa förbehåll uppfylls, huvudsakligen hänförliga till:

  • Att alla medgivanden, auktorisationer, order och godkännanden från myndigheterna, vilka krävs för slutförandet, har erhållits.
  • Framgångsrik förhandling av relevanta operativa- och samarbetsavtal/-ramverk med PDVSA och/eller lokala myndigheter för återuppbyggnaden av PetroUrdanetas fält. Syftet med sådana avtal är att möjliggöra för Maha att fastställa ett utbyggnadsprogram för PetroUrdaneta och stärka kontrollen över verksamheten, särskilt inom områdena inköp, cash management och försäljning/offtake av råolja.

”Vi är fortfarande mycket optimistiska om våra möjligheter att börja producera PetroUrdanetafältens omfattande oljeresurser, och ser en mycket attraktiv ”risk-reward”-profil i denna transaktion. I detta skede är det en mycket begränsad investering, som kan ge riklig belöning om saker utvecklas som vi tror,” säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.

Maha fortsätter att noggrant följa den politiska utvecklingen i Venezuela, inklusive vilka generella eller specifika sanktionslicenser från USA som kan krävas för driva verksamhet auktoriserad enligt General License 44 efter den 18 april 2024.