Maha uppdaterar publiceringsdag för rapporten för andra kvartalet 2023 och bjuder in till presentation

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) uppdaterar publiceringsdag för rapporten för andra kvartalet 2023. Nytt publiceringsdatum är fredagen den 11 augusti 2023, i stället för den 14 augusti 2023. Rapporten kommer att publiceras under eftermiddagen.

Maha inbjuder härmed alla intressenter till en webbsänd presentation samma dag klockan 18.00. Paulo Thiago Mendonça, VD, och Guilherme Guidolin de Campos, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och direktsänds. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till info@mahaenergy.ca eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.

Länk till presentationen: https://youtube.com/live/G4SJcdUBm8w

Maha planerar också att publicera en uppdatering om produktionstestet i Oman före publiceringen av rapporten för andra kvartalet.

För mer information, kontakta:
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2023, kl. 8:00 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.