Mahas brunn Tie-4 testar 4 695 BOEPD kopplad till produktionsanläggning

Maha Energy AB (publ) ("Maha" eller "Bolaget") meddelar att den nyligen färdigställda brunnen Tie-4 nu är kopplad till den permanenta produktionsanläggningen och har testats under 24 timmar med en elektrisk nedsänkbar pump (ESP).  Resultatet var 4 400 fat olja om dagen och
1 766 MSCF gas om dagen (4 695 BOEPD1) med ett stabilt brunnshuvudtryck om 220 psi. Produktionsguidningen om 4 000 – 5 000 BOEPD för 2022 kvarstår.

Jonas Lindvall, VD för Maha kommenterar: ”Produktionstestet för Tie-4 genom produktionsanläggningen på Tiefältet är nu slutfört. Flödet från brunnen var så starkt att vi under testet var tvungna att temporärt stänga ner andra produktionsbrunnar. Vi behövde också mobilisera extra tankbilar för att snabbt kunna transportera bort oljan. Vi är mycket nöjda med resultatet, det visar återigen den höga kvaliteten på Tiefältet och speciellt hur produktiva reservoarerna Agua Grande och Sergi är.”

Jonas Lindvall fortsätter: ”Vi kommer nu att strypa flödet från Tie-4 för att balansera reservoarer-trycket över Tie-fältets alla produktionsbrunnar. Detta ger oss viktig extra leveranskapacitet på Tie-fältet samt en jämn trycksänkning över reservoarerna. Det är för tidigt att bedöma hur dessa resultat kan påverka årliga produktionsvolymer.”

Tie-4
Brunnen Tie-4 (7-TIE-4HE-BA) har nu kopplats in på produktionsanläggning på Tiefältet.  Produktion från reservoarerna Agua Grande (AG) och Sergi (SG) samproduceras genom en 3,5 tums ESP. Resultat från det initiala 24-timmars flödestestet:   

Oljeproduktion: 4 400 BOPD
Vattenproduktion: 64 BWPD
Gasproduktion: 1 766 MSCFPD
BOEPD: 4 695 BOEPD
Brunnshuvudtryck: 220 psi

Tie-5
Det har gjorts betydande ändringar av brunnsprofilen för att undvika de problem som påträffades under borrningen på Tie-4. Planen är att Tie-5 ska bli en horisontal produktionsbrunn mot den norra delen av reservoaren Agua Grande. Även här kommer en ESP användas. En borrigg har flyttats från Tie-4 till Tie-5 och driftsättningen är under färdigställande. Borrningarna på Tie-5 är planerade att påbörjas under de närmsta två veckorna.

1 BOEPD: Likvärdig i oljefat per dag; 6 000SCF = 1 fat olja.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2022, kl. 21:15 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Viktig Information
Rapporterade testproduktionsnivåer som anges i detta pressmeddelande återspeglar inte nödvändigtvis permanenta och hållbara produktionsvolymer. Framtida produktionsvolymer kan skilja sig från testproduktionsvolymerna som redovisats i detta pressmeddelande, bland annat, på grund av att reservoaren sinar naturligt, vatten- och /eller gasintrång, sandproduktion, pumphaveri eller driftbrott och produktionsavbrott som uppstår under en permanent produktionsverksamhet.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca