Mahas produktionsbrunn Tie-5 flödar 766 BOEPD utan pump och producerar nu till Tiefältets produktionsanläggning

Maha Energy AB (publ) ("Maha" eller "Bolaget") meddelar att den nyligen färdigställda brunnen Tie-5 nu producerar till Tiefältets permanenta produktionsanläggning under självtryck. Brunnen flödar 766 BOEPD1 (590 BOPD and 1,054 MSCFPD) utan hjälp av en elektrisk nedsänkbar pump (ESP) med ett stabilt brunnshuvudtryck om 220 psi och mindre än 1 procent vatten. Produktionsguidningen för Bolaget om 4 000 – 5 000 BOEPD för 2022 kvarstår.

Tie-5 brunnen, som borrades horisontellt 240 meter genom Agua Grande (AG) sandstenen färdigställdes med ett 4,5 tums ocementerat produktionsrör till ett djup av 2 409 meter. En så kallad ”Coil Tubing Unit” användes för att rensa ur produktionshålet av borrlera och borrslam innan hålet stimulerades och blåstes rent med kväve.  Hålet färdigställdes och började flöda under självtryck omgående efter att en elektrisk nedsänkbar pump på 3,5 tums produktionsrör sänkts ned i hålet. De initiala höga gasvolymer som förhindrar ESP-pumpen att fungera optimalt förväntas att minska med tiden.  ESP-pumpen används inte tills vidare på grund av de höga gasvolymerna.

Jonas Lindvall, VD på Maha Energy kommenterar: ”Vi hade inte räknat med att Tie-5 brunnen skulle flöda under självtryck till ytan. Återigen så påvisar detta den höga kvaliteten på Tiefältet och Aqua Grande formationen.”

Tie-6 (vatteninjiceringsbrunn)
Borrning av Tie-6 brunnen (8-TIE-6D-BA) påbörjades den 12 juni 2022 och borrar för närvarande 8,5 tums hål på 1,740 meter.

1 BOEPD: Likvärdig i oljefat per dag; 6 000SCF = 1 fat olja.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2022, kl. 09:45 CET.

För mer information, kontakta:        

Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Viktig Information
Rapporterade testproduktionsnivåer som anges i detta pressmeddelande återspeglar inte nödvändigtvis permanenta och hållbara produktionsvolymer. Framtida produktionsvolymer kan skilja sig från testproduktionsvolymerna som redovisats i detta pressmeddelande, bland annat, på grund av att reservoaren sinar naturligt, vatten- och /eller gasintrång, sandproduktion, pumphaveri eller driftbrott och produktionsavbrott som uppstår under en permanent produktionsverksamhet.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca