Produktions- och operativ uppdatering november 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under november 2023.

Genomsnittlig dagsproduktion 2023, fat oljeekvivalenter per dag *
Tillgång Q1-23 Q2-23 Q3-23 okt nov
Papa Terra-klustret* 936 1 217 1 214 1 527 1 359
Peroá-klustret* 437 560 560 509 524
Illinois Basin 233 211 179 180 173
Total 1 606 1 988 1 953 2 216 2 055

Papa Terra-klustret
Produktionen i Papa Terra-klustret minskade med 11% från oktober till november 2023 till följd av åtgärder som genomförts i driftssystem samt förberedelser för anslutningen av en ny produktionsbrunn. Under de första dagarna i december ersattes ESP-pumpen (Electrical Submersible Pump) i brunn PPT-22. Bytet genomfördes säkert och utan incidenter med riggen Alpha Star på 35 dagar. Produktionen på PPT-22 inleddes den 3 december 2023 och är för närvarande i en stabiliseringsperiod. Efter avslutat arbete flyttades riggen Alpha Star till brunn PPT-12, där arbetet för en andra planerad workover på Papa Terra redan har påbörjats.

Peroá-klustret
Produktionen på Peroá-klustret ökade med 3% i november jämfört med oktober 2023. Detta inkluderar försäljningen i enlighet med take-or-pay-kontraktet och med överskottet sålt på den brasilianska gasmarknaden, där efterfrågan ökade under november.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen minskade med 2% i november jämfört med oktober 2023. I oktober 2023 inledde Maha ett arbetsprogram om tre nya produktionsbrunnar och installation av produktionsanläggningar. Alla produktionsbrunnar har nu borrats och arbetet med att färdigställa brunnarna pågår. Brunnarna beräknas att vid slutet av året börja öka Mahas nuvarande produktion från Illinoisbassängen.

Mahas tillgångar
Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör. Maha är operatör med en intresseandel om 97% i Illinoisbassängen.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras istället som resultat från andelar i intressebolag.