Produktionsuppdatering juli 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under juli 2023.

Genomsnittlig dagsproduktion 2023, fat oljeekvivalenter per dag
Tillgång Första kvartalet Andra kvartalet Juni Juli
Peroá-klustret* 437 560 549 618
Papa Terra-klustret* 936 1 217 1 314 1 376
Illinoisbassängen 233 211 202 181
Summa 1 606 1 988 2 065 175

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren kommer inte att konsolideras i Mahas finansiella rapportering.

Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör.

Maha är operatör med en intresseandel om 97% i Illinoisbassängen. Maha är också operatör för LAK Ranch i USA. Tungoljefältet LAK Ranch stängdes ner under 2020, men ibland sker produktion av tillfällig olja på fältet vid tester eller underhåll. Därtill är Maha också operatör för Block 70 i Oman med en intresseandel om 65%. På Block 70 genomförs för närvarande ett produktionstest.

Papa Terra-klustret
Produktionen från Papa Terra-klustret ökade med 4,7% under juli jämfört med juni som ett resultat av progressiv förbättring av den operativa effektiviteten.

Peroá-klustret
Produktionen från Peroá-klustret ökade med 12,5% under juli jämfört med juni. Ökningen återspeglar en större efterfrågan på gas i juli till följd av det nya gasförsäljningsavtalet som undertecknades den 13 juli 2023 (”GSA”) med Companhia de Gás do Espírito Santo (“ES Gás”), samt försäljning till den brasilianska spot-marknaden.

GSA har en löptid på 30 månader till december 2025, och innebär att 3R Offshore åtar sig att leverera 400 tusen m³ naturgas per dag till ES Gás. Peroá-klustret har idag en produktionskapacitet på cirka 650 tusen m³ naturgas per dag. Eventuell överproduktion av naturgas jämfört med det nämnda åtagandet kan antingen förhandlas mellan parterna eller säljas på den brasilianska spotmarknaden. GSA undertecknades efter verkställandet av ett gasbehandlingsavtal mellan 3R Offshore och Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras ("Petrobras"), för bearbetning av gas från Peroá-klustret vid Cacimbas-behandlingsanläggningen (som ägs och drivs av Petrobras).

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen minskade under juli med 10,4% jämfört med juni.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, CEO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, info@mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2023, kl. 13:00 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.