Rapportering av betalningar till myndigheter 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Rapportering av betalningar till myndigheter för 2023. Rapporten finns bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.maha-energy.com.