Styrelsen för Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar förändringar i Bolagets ledningsgrupp

Styrelsen för Maha meddelar idag att Paulo Thiago Mendonça utsetts till ny verkställande direktör för Bolaget och Bernardo Guterres utsetts till ny CFO för Bolaget. Med detta beslut kommer tidigare verkställande direktör Jonas Lindvall och tidigare CFO Andres Modarelli att avgå per dagens datum. Jonas Lindvall och Andres Modarelli kommer under en kortare tid framöver att hjälpa till med överlämningen.

Ytterligare information om de nya ledningspersonerna

Verkställande Direktör – Paulo Thiago Mendonça, född 1988

Erfarenhet: Paulo Thiago Mendonça är för närvarande Managing Director för Starboard, ansvarig för private equity-investeringar inom olje- och gasindustrin. Paulo har tidigare varit chef för Investment Banking på Brasil Plurals Investment Banking-division, ansvarig för M&A, aktie- och kapitalmarknadstransaktioner och arbetat på Asset Management i Brasil Plural. Paulo har lång erfarenhet inom olje- och gasindustrin och har lett viktiga transaktioner uppgående till över 5 miljarder USD inom sektorn.

Utbildning: Examen i maskinteknik (cum laude) från Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ).

Andra uppdrag: Managing Director för Starboard Group.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Ordförande och styrelseledamot samt Director of Business Development i 3R Petroleum. Paulo var nyckelpersonen inom 3R Petroleum, ansvarig vid kapitalanskaffningar om totalt över 2,0 miljarder USD genom skuld- och aktiefinansiering och bidragande till att bilda bolaget och omvandla 3R Petroleum till ett publikt bolag som idag handlas på den brasilianska börsen samt att utveckla 3R Petroleums till dess nuvarande framgång som en banbrytande oberoende olje- och gasbolag i Brasilien med ett börsvärde om cirka 2,0 miljarder USD. Head of Investment Banking vid Brasil Plural´s Investment Banking-division.

Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej.

Innehav i Maha: Inga.

CFO – Bernando Guterres, född 1986

Erfarenhet: Bernardo Guterres är Partner och Executive Director för Starboard. Han är ansvarig för att inskaffa, utvärdera och genomföra investeringstransaktioner. Bernardo har över 15 års erfarenhet inom investment banking, kapitalförvaltning, projektfinansiering och private equity-branschen.

Utbildning: Bernardo har en kandidatexamen (cum laude) i produktionsteknik från PUC – RJ och en magisterexamen i ekonomi från FGV-RJ.

Andra uppdrag: Executive Director för Starboard Group.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Innan han började på Starboard arbetade Bernardo på betydande brasilianska företag såsom Banco Votorantim (senior credit analyst), Deutsch Bank (structuring finance associate), Itau BBA (Project Finance Associate), Opportunity Asset Management (Private Equity Principal), Safra Private Equity (Executive Director), och Safra Investment Banking (Executive Director).

Bernardo var även styrelseledamot i Petroreconcavo, ett brasilianskt börsnoterat bolag med ett totalt börsvärde på 1,7 miljarder USD, och deltog aktivt i förvärvet av det första avyttrade landbaserade oljefältet från Petrobras. Han var nyckelpersonen som ledde struktureringen av en finansiering av förvärvet om på 300 miljoner USD med ett konsortium av topp-banker.

Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej.

Innehav i Maha: Inga.

Övrigt  

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2022 kl. 18:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Paulo Mendonça (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
info@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca