Styrelsen i Maha Energy AB godkänner investeringsplan och budget för 2022

Styrelsen för Maha Energy AB (publ) ("Maha" eller "Bolaget") har godkänt den preliminära investeringsplanen för 2022 som publicerades i ett pressmeddelande den 30 december 2021. Enligt investeringsplanen ska 47 miljoner dollar investeras i olika borr- och konstruktionsprojekt i Brasilien, USA och Oman under 2022. Investeringarna kommer att finansieras genom både operativa intäkter och medel från 2021-års finansiering. Bolaget uppskattar de totala driftskostnaderna för 2022 (inklusive oljetransportkostnader) till 10-13 USD per BOE baserat på den årliga genomsnittliga produktionsvolymen om 4 000-5 000 BOEPD.

Jonas Lindvall, VD för Maha Energy kommenterar: ”2022 ser ut att bli ett genombrottsår för Maha. Vi ser fram emot att börja borra och testa brunnarna i Oman och samtidigt vidareutveckla Tiefältet i Brasilien från att borra produktionsbrunnar till slutfasen med implementering av vatteninjiceringsbrunnar.”

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2022, kl. 14:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca