Två av Mahas styrelseledamöter invalda i styrelsen för 3R Petroleum

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar en uppdatering om 3R Petroleum, ett bolag där Maha äger fem procent av aktiekapitalet.

Den 20 mars 2024 samlades aktieägarna i 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) i Rio de Janeiro för en extra bolagsstämma, efter en begäran från Maha den 8 februari 2024 till styrelsen för 3R Petroleum. Samtliga av Mahas förslag antogs av den extra bolagsstämman, inklusive val av ny styrelse med bland andra Paulo Thiago Mendonça (styrelseordförande i Maha) och Fabio Vassel (styrelseledamot i Maha). Därtill har Paulo Thiago Mendonça tillträtt som ledamot av 3R Petroleums finansutskott.

Maha är aktieägare i 3R Petroleum med ett innehav av 12 019 184 aktier, motsvarande fem procent av 3R Petroleums aktiekapital. Maha offentliggjorde den 17 januari 2024 ett publikt brev till 3R Petroleums styrelse, med en redogörelse för Mahas målsättning med investeringen i 3R Petroleum, vilken beskriver påbörjandet av en konsolideringsplan inom det brasilianska onshore-segmentet genom en sammanslagning av verksamheter med PetroRecôncavo S.A. (”PetroRecôncavo”), följt av en avskiljning av 3R Petroleums offshore-tillgångar.

3R Petroleum har offentliggjort att de anlitat den brasilianska banken Itaú BBA som finansiell rådgivare för att stödja bolagsledning i en utvärderingen av Mahas föreslagna transaktion. 3R Petroleum och PetroRecôncavo har därtill slutit ett NDA-avtal (”Non-Disclosure Agreement”). En due diligence och en teknisk utvärdering av portföljerna pågår med målsättning att slutföra dessa snabbt och noggrant.

”Vi är mycket nöjda över hur processen har utvecklats hittills, och vi ser fram emot att ytterligare öka takten och snabbt kunna slutföra vår föreslagna transaktion,” säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.