Uppdaterad reserv- och resursrapport för Papa Terra och Peroá

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar en reservuppdatering avseende Peroá- and Papa Terra-klustren. I dessa tillgångar har Maha Energy en indirekt intresseandel om 15% respektive 9,375%. Mahas 2P bruttoreserver har ökat från 18,8 miljoner fat oljeekvivalenter (”MMboe”) vid årsslutet 2022 till 23,0 MMboe vid årsslutet 2023.

3R Petroleum S.A. (“3R Petroleum”) har offentliggjort reservrapporten per 31 december 2023 för 3R Offshores tillgångar Peroá- and Papa Terra-klustren. DeGolyer and MacNaughton har genomfört sin årliga utvärdering av reserver och resurser för 3R Offshore.

Mahas bruttoreserver* per 31 december 2023
(MMboe)
Kategori Papa Terra (9.375%) Peroá (15%) Summa
1P 11,9 1,0 12,9
2P 21,2 1,8 23,0
3P 27,0 2,6 29,6

* Volymerna är licensandelsvolymer, brutto och redovisas före royalties, regeringsandel och skatter.

Mahas Diskonterat nuvärde (NPV10) efter skatt (MUSD) per 31 december 2023
Kategori Papa Terra (9.375%) Peroá (15%) Summa
1P 107 16 123
2P 195 35 230
3P 265 49 314

Peroáklustret har ytterligare 2,3 miljoner fat i betingade resurser (2C) hänförliga till Malombe, vilka kan omklassificeras till reserver vid kommercialitetsförklaring av fältet.

Resurskategori
Malombe
(miljoner fat)
Brutto
(miljoner fat)
Netto (15% licensandel)
Diskonterat nuvärde
(NPV10) efter skatt
(MUSD)
1C 9,5 1,4 10
2C 15,0 2,3 22
3C 17,1 2,6 25

Denna oberoende redovisning av reserver och resurser för 3R Petroleum har gjorts av DeGolyer and MacNaughton. Uppskattningar av reserver som presenteras i denna rapport har upprättats i enlighet med Petroleum Resources Management System (PRMS) som godkändes i mars 2007 och reviderades i juni 2018 av Society of Petroleum Engineers, World Petroleum Council, American Association of Petroleum Geologists, Society of Petroleum Evaluation Engineers, Society of Exploration Geophysicists, Society of Petrophysicists and Well Log Analysts och Ewuropean Association of Geoscientists & Engineers.