Uppdatering om Papa Terra-fältet

Den 3 maj 2024 meddelade 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. att dess dotterbolag 3R Petroleum Offshore S.A. ("3R Offshore") har inlett nödvändiga åtgärderna inför brasilianska National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels ("ANP") med syftet att genomföra en obligatorisk tilldelning av den andel om 37,5% i Papa Terra-fältet som Nova Técnica Energy Ltda. ("Nova Técnica") innehar. Åtgärderna har inletts till följd av Nova Técnicas underlåtenhet att uppfylla sina finansiella förpliktelser inom ramen för Papa Terras konsortium.

3R Offshore är operatör för Papa Terra-fältet, enligt villkoren i koncessionsavtalet, och innehar en andel om 62,5% i tillgången. Nova Técnica har återstående 37,5%. Maha Energy AB (publ) har, genom sitt dotterbolag Maha Energy Offshore Brasil Ltda., en andel om 15% i 3R Offshore.

Rätten att begära obligatorisk tilldelning vid underlåtenhet att uppfylla finansiella förpliktelser är uttryckligt stadgat i det privaträttsliga instrumentet som styr konsortiet – dvs Joint Operating Agreement-avtalet.