Uppdatering om produktionstest på Block 70 i Sultanatet Oman

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar de inledande och preliminära resultaten från produktionstestet på Block 70 i Sultanatet Oman. Tester har utförts på borrhålen i Alpha Pad: Mafraq-9, Mafraq-7, Mafraq-10 och Mafraq-8.

  1. Mafraq-9, det första borrhålet som kopplades upp mot testanläggningarna, flödade mellan 300 och 350 fat olja per dag med en vattenandel om cirka 5 procent.
  2. Detta följdes av test av Mafraq-7, som hade vissa ingångsättningsproblem och stängdes tillfälligt ned för att senare genomgå en ny utvärdering.
  3. Mafraq-10 nådde en uppskattad produktion om 430 fat olja per dag med en vattenandel om cirka 10 procent innan testet avslutades.
  4. Mafraq-8 nådde en uppskattad produktion om 600 fat olja per dag med en vattenandel under 5 procent.

Den olja som producerats genom testerna är en tung olja med en kvalitet om 11-13 grader API och med en högre viskositet än vad som bedömdes före testerna. För att få oljan att motsvara specifikationerna för transport med tankbil och bearbetning på tredjeparts-anläggning använder Maha, tillsammans med olika tjänsteleverantörer med erfarenhet och kunnande inom tungoljebehandling, olika termiska och kemiska behandlingsalternativ.

De preliminära flödestalen och vattenandelarna är uppmuntrande, och när erforderliga specifikationer nåtts, kommer den olja som producerats under testfasen att transporteras med värmetankbilar till en tredjeparts-anläggning för ytterligare bearbetning och därefter transport genom det nationella pipelinesystemet i Oman.

Nya brunnar kommer att läggas till i produktionstestet, tills alla åtta nya brunnar har testats och data har samlats in. Varje brunn är färdigställd med en PCP-pump. Borrprogrammet på Block 70 har fortsatt enligt plan under det andra kvartalet 2023 med borrning av produktions-, prospekterings- och utvärderingsbrunnar.

Maha är operatör för Block 70 med en intresseandel om 65% och Mafraq Energy har återstående 35% intresseandel.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Tel: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2023, kl. 8:00 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.