ArchivesVPML

Maha Energys Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2023. Rapporterna finns bifogade i detta pressmeddelande (på engelska och svenska) och finns även tillgängliga på www.maha-energy.com. Maha har också publicerat årsredovisningen i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF).

Maha Energy’s Annual Report and Sustainability Report 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the publication of the Annual Report and the Sustainability Report for 2023. The reports are available hereto (in English and Swedish) and on the Company’s website at www.maha-energy.com. Maha has also published the Annual Report in European Single Electronic Format (ESEF).

Maha Energy AB Publishes the Annual Report and Sustainability Report for 2021

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the publication of the Annual Report and Sustainability Report for 2021.  The reports are available hereto (in English and Swedish) and on the Company’s website at www.mahaenergy.ca.

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, 21:00 CET on 11 April, 2022.

For more information, please contact:          
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +1 403 454 7560                   
Email: jonas@mahaenergy.ca

or

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +1-403-454-7560
Email: andres@mahaenergy.ca

or

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11
Email: victoria@mahaenergy.ca

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Maha Energy AB publicerar Årsrapport och Hållbarhetsrapport för 2021

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Årsrapporten och Hållbarhetsrapporten för 2021. Rapporterna finns bifogade i detta pressmeddelande (på engelska och svenska) och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca

Övrigt  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2022, kl.21:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +46 8 611 05 11       
andres@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Maha Energy AB Publishes the Annual Report and Sustainability Report for 2020

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the publication of the Annual Report and Sustainability Report for 2020.  The reports are available hereto (in English and Swedish) and on the Company’s website at www.mahaenergy.ca

For more information, please contact:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +1-403-454-7560
andres@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 22:00 CET on 19 April, 2021.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Maha Energy AB publicerar Årsrapport och Hållbarhetsrapport för 2020

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Årsrapporten och Hållbarhetsrapporten för 2020. Rapporterna finns bifogade i detta pressmeddelande (på engelska och svenska) och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca

För mer information, kontakta:          
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
jonas@mahaenergy.ca

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +1-403-454-7560
andres@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Övrigt  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021, kl.22:00 CET.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca