ArchivesFinancial calendar

Maha uppdaterar publiceringsdag för rapporten för andra kvartalet 2023 och bjuder in till presentation

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) uppdaterar publiceringsdag för rapporten för andra kvartalet 2023. Nytt publiceringsdatum är fredagen den 11 augusti 2023, i stället för den 14 augusti 2023. Rapporten kommer att publiceras under eftermiddagen.

Maha inbjuder härmed alla intressenter till en webbsänd presentation samma dag klockan 18.00. Paulo Thiago Mendonça, VD, och Guilherme Guidolin de Campos, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och direktsänds. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till info@mahaenergy.ca eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.

Länk till presentationen: https://youtube.com/live/G4SJcdUBm8w

Maha planerar också att publicera en uppdatering om produktionstestet i Oman före publiceringen av rapporten för andra kvartalet.

För mer information, kontakta:
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2023, kl. 8:00 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.

Maha updates the publication date of the Q2 2023 report and invites to webcast presentation

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) updates the publication date of the report for the second quarter of 2023. The new publication date is Friday, August 11th 2023 instead of Monday, August 14th 2023. The report will be published in the afternoon (CEST).

Maha hereby invites all interested parties to a live webcasted presentation on the same day at 18.00 CEST. Paulo Thiago Mendonça, CEO, and Guilherme Guidolin de Campos, CFO, will present the report and recent developments.

The webcast will be held in English and will be broadcasted live. An on-demand version will also be available on Maha’s website and YouTube channel. Questions to the presenters can be emailed in advance to the Company at info@mahaenergy.ca or be made directly on the day of the presentation in the YouTube Comments/Questions field.

Link to webcast: https://youtube.com/live/G4SJcdUBm8w

Maha also plans to publish a separate press release with an update on the progress of the production testing in Oman prior to the release of the second quarter report.

For more information, please contact:
Jakob Sintring (Head of IR), Tel: +46 8 611 05 11, info@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 8:00 CEST on 1 August 2023.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates the Mafraq field in Block 70 in the Sultanate of Oman and assets in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA, Rio De Janeiro, Brazil and Muscat, Oman. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.