ArchivesAnnual

Maha Energys Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2023. Rapporterna finns bifogade i detta pressmeddelande (på engelska och svenska) och finns även tillgängliga på www.maha-energy.com. Maha har också publicerat årsredovisningen i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF).

Maha Energy’s Annual Report and Sustainability Report 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the publication of the Annual Report and the Sustainability Report for 2023. The reports are available hereto (in English and Swedish) and on the Company’s website at www.maha-energy.com. Maha has also published the Annual Report in European Single Electronic Format (ESEF).

Maha Energy AB publicerar Årsredovisning för 2022

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Årsredovisning för 2022. Rapporten finns bifogad i detta pressmeddelande (på engelska och svenska) och finns även tillgänglig på www.mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2023, kl. 23:45 CEST.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Jakob Sintring, Head of IR
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.

 

Maha Energy AB Publishes the Annual Report for 2022

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the publication of the Annual Report for 2022. The report is available hereto (in English and Swedish) and on the Company’s website at www.mahaenergy.ca.

For more information, please contact:
Paulo Mendonça (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11
info@mahaenergy.ca

Jakob Sintring (Head of IR)
Tel: +46 8 611 05 11
info@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 23:45 CEST on 12 April 2023.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha the Mafraq field in Block 70 in the Sultanate of Oman and assets in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

 

Maha Energy AB Publishes the Annual Report and Sustainability Report for 2021

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the publication of the Annual Report and Sustainability Report for 2021.  The reports are available hereto (in English and Swedish) and on the Company’s website at www.mahaenergy.ca.

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, 21:00 CET on 11 April, 2022.

For more information, please contact:          
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +1 403 454 7560                   
Email: jonas@mahaenergy.ca

or

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +1-403-454-7560
Email: andres@mahaenergy.ca

or

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11
Email: victoria@mahaenergy.ca

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Maha Energy AB publicerar Årsrapport och Hållbarhetsrapport för 2021

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Årsrapporten och Hållbarhetsrapporten för 2021. Rapporterna finns bifogade i detta pressmeddelande (på engelska och svenska) och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca

Övrigt  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2022, kl.21:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +46 8 611 05 11       
andres@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Maha Energy AB Publishes the Annual Report and Sustainability Report for 2020

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the publication of the Annual Report and Sustainability Report for 2020.  The reports are available hereto (in English and Swedish) and on the Company’s website at www.mahaenergy.ca

For more information, please contact:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +1-403-454-7560
andres@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 22:00 CET on 19 April, 2021.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Maha Energy AB publicerar Årsrapport och Hållbarhetsrapport för 2020

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Årsrapporten och Hållbarhetsrapporten för 2020. Rapporterna finns bifogade i detta pressmeddelande (på engelska och svenska) och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca

För mer information, kontakta:          
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
jonas@mahaenergy.ca

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +1-403-454-7560
andres@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Övrigt  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021, kl.22:00 CET.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Correction: Maha Energy AB Publishes the 2019 Annual Report

Maha Energy AB (publ)
Strandvägen 5A, SE-114 51 Stockholm, Sweden
www.mahaenergy.ca

                                                                                                                                 
Press release
Stockholm
May 4, 2020          

                                                                                                                                                                                            
Correction: Maha Energy AB Publishes the 2019 Annual Report

Correction refers to reference to the EU Market Abuse Regulation in the original press release.

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the publication of its Annual Report for the year ended 31 December 2019.  The Annual report is available hereto (in English and Swedish) and on the Company’s website at www.mahaenergy.ca.

Adviser

FNCA Sweden AB is the Company’s Certified Adviser.  info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399

For more information, please contact:              
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11
Email: jonas@mahaenergy.ca

or

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +46 8 611 05 11
Email: andres@mahaenergy.ca

or

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11
Email: victoria@mahaenergy.ca

Maha in Brief

Maha Energy AB is a Swedish public limited liability company. FNCA Sweden AB has been engaged as Certified Adviser. The Company’s auditors are Deloitte. The Company’s predecessor Maha Energy Inc was founded in 2013 in Calgary, Canada, by Jonas Lindvall and Ron Panchuk. In May 2016, the new group was formed with Maha Energy AB as parent company for purposes completing an initial public offering on the Nasdaq First North Sweden stock exchange. Jonas Lindvall, CEO and Managing Director, has 30 years of international experience in the oil and gas industry, starting his career with Lundin Oil during the early days of E&P growth.  After 6 years at Shell and Talisman, Jonas joined, and helped secure the success of, Tethys Oil AB. Maha’s strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. The Company operates four oil properties: Tartaruga and TIE fields in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois basins in the United States. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Maha Energy AB Announces 2018 Annual Report

Maha Energy AB (publ)
Strandvagan 5A, SE-114 51 Stockholm, Sweden
www.mahaenergy.ca

                                                                               
Press release
Stockholm
April 30, 2019          

                                                                                                                  
Maha Energy AB Announces 2018 Annual Report

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to release its 2018 Annual Report for the year ended December 31, 2018.  The Annual report is available hereto (in English and Swedish) and on the Company’s website at www.mahaenergy.ca.

Adviser

Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, Telephone: +46-8-528 00 399.

For more information, please contact:          
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +1 403 454 7560        
Email: jonas@mahaenergy.ca

or

Ron Panchuk (COO)
Tel: +1 403 454 7560        
Email: ron@mahaenergy.ca

or

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +1-403-454-7560
Email: andres@mahaenergy.ca

Miscellaneous      

This information is published in accordance with the EU Market Abuse Regulation and/or the Swedish Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on April 30, 2019, at 5:00 a.m. (CET)

Maha in Brief

Maha Energy AB is a Swedish public limited liability company. FNCA Sweden AB has been engaged as Certified Adviser. The Company’s auditors are Deloitte. The Company’s predecessor Maha Energy Inc was founded in 2013 in Calgary, Canada, by Jonas Lindvall and Ron Panchuk. In May 2016, the new group was formed with Maha Energy AB as parent company for purposes completing an initial public offering on the Nasdaq First North Sweden stock exchange. Jonas Lindvall, CEO and Managing Director, has 26 years of international experience in the oil and gas industry, starting his career with Lundin Oil during the early days of E&P growth.  After 6 years at Shell and Talisman, Jonas joined, and helped secure the success of, Tethys Oil AB. Maha’s strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. The Company operates two oil fields, Tartaruga in Brazil and LAK Ranch, in Wyoming, U.S. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.

Important Information

Publication or distribution, directly or indirectly, of this press release could in some jurisdictions be subject to restrictions according to law and recipients of this press release, or part of it, are required to inform themselves of, and comply with, such legal restrictions. This press release is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, Switzerland or the United States, or in any other jurisdiction where distribution of this press release could be illegal or subject to legal restrictions. Copies of this press release are not being made and may not be distributed or sent, in whole, or part, directly or indirectly, in violation of such restrictions. Failure to comply with such restrictions may constitute a criminal act under the United States Securities Act of 1933 (as amended) (“Securities Act”) or applicable laws in other jurisdictions.

    

 

Attachments