ArchivesStaff change

Maha Energy appoints new CFO

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the appointment of Mr. Roberto Marchiori as new Chief Financial Officer (“CFO”) of Maha Energy effective immediately. Roberto is succeeding Guilherme Guidolin de Campos, who will remain available to the Company and work alongside Roberto over the Q1 report. Guilherme will also be available to support Maha going forward from his new position within the Starboard group of companies, Maha’s reference shareholder.

Roberto has most recently held the position of New Business Development and M&A Director at Maha Energy, co-leading Maha’s Mergers and Acquisitions since 2022. He will, in his new role as CFO, also continue to be responsible for New Business Development and M&A. Roberto has broad experience in investment banking and restructuring. During his 14 years of tenure, he has assisted top management of several companies in a diverse array of industries such as oil & gas, mining, metals, insurance and reinsurance, utilities and transmission lines, retail, and financial services. Before joining Maha, Roberto held the position of Executive Director leading Private Equity investments at Starboard. Roberto holds a BSc in Industrial Engineering from Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brazil.

“We are very happy to welcome Roberto in his new role at Maha. Roberto has a deep understanding of both our existing projects and new opportunities to our portfolio, and he will greatly contribute to the future growth of the company. I would also like to thank Guilherme for all his major efforts and dedicated work during a transition time for Maha and wish him every success in future endeavors at Starboard,” Kjetil Solbraekke, CEO of Maha Energy.

Maha Energy utser ny CFO

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar att Roberto Marchiori har utsetts till ny CFO för Bolaget med omedelbar verkan. Roberto efterträder Guilherme Guidolin de Campos, som kommer att vara tillgänglig för Bolaget och arbeta tillsammans med Roberto över Q1-rapporten. Guilherme kommer också stödja övergången framgent från sin nya roll inom Starboardgruppen, Mahas största aktieägare.

Roberto har senast innehaft befattningen som New Business Development and M&A Director på Maha Energy, där han varit med och lett Mahas förvärv och fusionser (M&A) sedan 2022. I hans nya roll som CFO kommer han också fortsatt ansvara för affärsutveckling och M&A. Roberto har en bred erfarenhet inom investment banking och omstruktureringar. Under 14 år har han stöttat bolagsledningar för många bolag inom en rad olika branscher såsom olja och gas, gruvdrift, metallindustri, försäkring och återförsäkring, energiförsörjning och transmissionsledningar, detaljhandel samt finansiella tjänster. Innan han anställdes på Maha var Roberto Executive Director på Starboard och ledde investeringar inom private equity. Roberto har en kandidatexamen i Industrial Engineering från Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasilien.

”Vi är mycket glada över att välkomna Roberto i hans nya roll på Maha. Roberto har en djup kunskap om både våra befintliga projekt såväl som nya möjligheter till vår portfölj, och han kommer att starkt bidra till bolagets framtida tillväxt. Jag vill också tacka Guilherme för hans stora insatser och hängivna arbete under en övergångsperiod för Maha, och jag önskar honom all lycka framöver i hans framtida arbete för Starboard,” säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.

Maha Energy utser ny COO

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) har utsett Javier Gremes Cordero till ny Chief Operating Officer ("COO") med omedelbart tillträde. Gremes har en gedigen meritlista både från chefspositioner och som regional ledare inom energibranschen. Han har de senaste sex månaderna arbetat som konsult exklusivt för Maha och är redan mycket engagerad i Bolagets projekt i Venezuela.

Gremes efterträder Alan Johnson, som lämnar Maha i samband med att Bolagets tekniska kontor i Calgary, Kanada, stängs ned. Alla arbetsuppgifter som tidigare har hanterats av det kanadensiska kontoret flyttas till Mahas kontor i Rio de Janeiro, Brasilien, eller kontoret som bildas i Venezuela.

Gremes erfarenhet täcker över 35 år inom olje- och gasindustrin. Innan han började som konsult exklusivt för Maha var han verkställande direktör för Pecom Servicios Energía och för TGS (Argentina). Innan dess var han Ecuador General Manager för Petrobras och arbetade också med internationaliseringsprocessen med ansvar över Venezuela för Perez Companc. Han har en magisterexamen från Université de Management, Schweiz och en MBA-examen från Universidad Francisco de Vitoria i Spanien.

”Jag är mycket glad över att kunna välkomna Javier i hans nya roll på Maha. Han kommer att stärka ledningsgruppen med sin väsentliga erfarenhet och vi är säkra på att han kommer hjälpa oss nå våra strategiska mål. Jag vill också tacka Alan för hans lojala och hängivna arbete, han har haft en nyckelroll i vår ledningsgrupp i över fyra år. Vi önskar honom all lycka framöver,” säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.

Maha Energy appoints new COO

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”), is pleased to announce the appointment of Mr. Javier Gremes Cordero as Chief Operating Officer ("COO") of Maha Energy effective immediately. Mr. Gremes has a sound track record both in executive positions and as a regional leader in the energy industry. He has worked the last six months as an exclusive consultant for Maha and is already deeply engaged with the Company’s projects in Venezuela.

Mr. Gremes will replace Mr. Alan Johnson, who leaves Maha in connection with the closing of Maha’s technical office in Calgary, Canada. All functions previously handled by the Canadian office are being transferred to Maha’s office in Rio de Janeiro, Brazil or Maha´s office that is being incorporated in Venezuela.

Mr. Gremes experience covers over 35 years within the oil and gas industry. Before joining Maha as an independent consultant, Mr. Gremes was CEO of Pecom Servicios Energía and CEO of TGS (Argentina). Prior to that, he held the position as Ecuador General Manager for Petrobras and was also part of the internationalization process of Perez Companc with responsibilities over Venezuela. He holds a MSc degree from Université de Management, Switzerland and an MBA degree from Universidad Francisco de Vitoria, Spain.

"I'm very happy to welcome Javier in his new role at Maha. He will strengthen the existing management team with his substantial experience, and we are confident that he will help us achieve our strategic objectives. I would also like to thank Alan for his loyal and dedicated work. Alan has been a key member of our management team for over four years. We wish him the very best of luck in future endeavors," says Kjetil Solbraekke, CEO of Maha Energy.

Proposed changes to Maha’s board of directors and executive management

The nomination committee of Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) has informed the Company’s board of directors that it intends to propose that an extraordinary general meeting resolves to appoint Paulo Thiago Mendonça as the new chairman of the board of directors. The board of directors has therefore resolved to appoint Kjetil Solbraekke as the new CEO, effective as from the extraordinary general meeting electing Paulo Thiago Mendonça as the chairman of Maha’s board of directors.

The change we are proposing today is in line with our intention to governance Maha to future success. We are strengthening the execution of our management to operate our assets in order to pursue the creation of a cash flow-oriented company with a solid balance sheet and continue our growth strategy,” says Paulo Thiago Mendonça, CEO Maha, and Kjetil Solbraekke, board member, Maha.

Kjetil Solbraekke has over 30 years of experience from the Norwegian Oil and gas sector in various positions as Assistant director general in the Ministry of Petroleum in Norway, SVP and CFO in Norsk Hydro, CEO in Panoro Energy and Sintef do Brazil, Founder and CEO in DBO Energy. He has lived in Brazil since 2006.

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça, CEO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Miscellaneous
This information is such information that Maha Energy AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 20:45 CEST on 11 August 2023.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates the Mafraq field in Block 70 in the Sultanate of Oman and assets in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA, Rio De Janeiro, Brazil and Muscat, Oman. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.

Föreslagna ändringar i Mahas styrelse och ledning

Valberedningen i Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) har informerat Bolagets styrelse att de avser föreslå att en extra bolagsstämma beslutar att utse Paulo Thiago Mendonça till ny styrelseordförande. Styrelsen i Maha har därför beslutat att utse Kjetil Solbraekke till ny verkställande direktör, gällande från och med att den extra bolagsstämman beslutar att utse Paulo Thiago Mendonça till ny styrelseordförande.

Förändringen vi föreslår idag ligger i linje med vår avsikt att leda Maha mot framtida framgång. Vi förstärker ledningen i dess roll att driva våra tillgångar mot att skapa ett kassaflödesinriktat företag med en solid balansräkning och fortsätta vår tillväxtstrategi,” säger Paulo Thiago Mendonça, VD Maha och Kjetil Solbraekke, styrelseledamot Maha.

Kjetil Solbraekke har över 30 års erfarenhet från olika positioner inom den norska olje- och gassektorn, såsom Assistant Director General vid det norska olje- och energidepartementet, Senior Vice President och CFO för Norsk Hydro, VD för Panoro Energy och Sintef do Brazil samt grundare och VD för DBO Energy. Han har varit bosatt i Brasilien sedan 2006.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2023, kl. 20:45 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.

 

Maha Energy AB (publ) appoints new CFO

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces that Guilherme Guidolin de Campos has been appointed today as new CFO of the Company. Guilherme succeeds Bernardo Guterres, and will continue Maha’s strategic positioning on generating value, especially in its operational improvement at the Sultanate of Oman.

Guilherme has most recently held the position of Finance Director at Maha Energy (Oman) Ltd., co-leading the Omani organization and assisting the company with the execution of Maha’s relevant projects in the country.

Guilherme has broad experience in Investment Banking, Restructuring, Executive Leadership and Strategy Consulting. During his 23 years of tenure, he has assisted top management of large multinational groups in a diverse array of industries such as oil&gas, mining, metals, chemicals, fertilizers, agribusiness, airlines & airports, retail, and financial services.

Guilherme has previously held top management positions, such as CFO at Viracopos International Airport, Interim Project Head for BHP Billington Brazil, Planning Director at Camisaria Colombo and Vice President at Brasil Plural Bank, being an Executive Director of Starboard. As a strategy consultant Guilherme was a Senior Manager at Bain & Company where he worked for 12 years. Guilherme holds a BSc exam in Industrial Engineering from the University of São Paulo.

“We are very glad to welcome Guilherme in his new role at Maha, and would like to express our gratitude to the outgoing officer for his service and contribution. Guilherme, the new CFO, counts with an unique combination of managerial and financial expertise, and a developed understanding of the company”, says Paulo Thiago Mendonça, CEO of Maha.

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 14:30 CET on 10 March 2023.

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça, CEO
Phone: +46 8 611 05 11
E-Mail: info@mahaenergy.ca

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates three oil assets: Block-70 (Oman), Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Maha Energy AB (publ) utser ny CFO

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar att Guilherme Guidolin de Campos idag har utsetts till ny CFO för Bolaget. Guilherme efterträder Bernardo Guterres och fortsätter Mahas strategiska positionering med att generera värde, speciellt med att stärka verksamheten i Sultanatet Oman.

Guilherme har senast innehaft befattningen som finansdirektör för Maha Energy (Oman) Ltd., där han varit med och lett den omanska organisationen och stöttat Maha med att genomföra Bolagets projekt i landet.

Guilherme har bred erfarenhet inom investmentbanking, omstrukturering, företagsledning och som strategikonsult. Under 23 år har han stöttat bolagsledningar för stora multinationella koncerner inom en rad olika branscher såsom olja och gas, gruvdrift, metallindustri, kemikalieindustri, konstgödsel, jordbruksnäring, flyg- och flygplatsindustri, detaljhandel och finansiella tjänster.

Guilherme har tidigare innehaft ledande befattningar som CFO för Viracopos International Airport, tillförordnad projektchef för BHP Billington i Brasilien, planeringsschef för Camisaria Colombo och Vice President för Brasil Plural Bank och är exekutiv direktör för Starboard. Som strategikonsult hade Guilherme en chefsposition på Bain & Company, där han arbetade under 12 år. Guilherme har en BSc examen inom Industrial Engineering från universitetet i São Paulo.

“Vi är mycket glada över att välkomna Guilherme i hans nya roll på Maha och vill uttrycka vår tacksamhet till vår avgående CFO för hans tjänster och bidrag. Guilherme, vår nya CFO, har en unik kombination av experkunskap inom både ledning och finans, och har en djup förståelse för Bolaget,” säger Paulo Thiago Mendonça, verkställande direktör, Maha.

Övrigt        

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2023 kl. 14:30 CET.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på tre oljetillgångar, Block 70 i Oman samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Styrelsen för Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar förändringar i Bolagets ledningsgrupp

Styrelsen för Maha meddelar idag att Paulo Thiago Mendonça utsetts till ny verkställande direktör för Bolaget och Bernardo Guterres utsetts till ny CFO för Bolaget. Med detta beslut kommer tidigare verkställande direktör Jonas Lindvall och tidigare CFO Andres Modarelli att avgå per dagens datum. Jonas Lindvall och Andres Modarelli kommer under en kortare tid framöver att hjälpa till med överlämningen.

Ytterligare information om de nya ledningspersonerna

Verkställande Direktör – Paulo Thiago Mendonça, född 1988

Erfarenhet: Paulo Thiago Mendonça är för närvarande Managing Director för Starboard, ansvarig för private equity-investeringar inom olje- och gasindustrin. Paulo har tidigare varit chef för Investment Banking på Brasil Plurals Investment Banking-division, ansvarig för M&A, aktie- och kapitalmarknadstransaktioner och arbetat på Asset Management i Brasil Plural. Paulo har lång erfarenhet inom olje- och gasindustrin och har lett viktiga transaktioner uppgående till över 5 miljarder USD inom sektorn.

Utbildning: Examen i maskinteknik (cum laude) från Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ).

Andra uppdrag: Managing Director för Starboard Group.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Ordförande och styrelseledamot samt Director of Business Development i 3R Petroleum. Paulo var nyckelpersonen inom 3R Petroleum, ansvarig vid kapitalanskaffningar om totalt över 2,0 miljarder USD genom skuld- och aktiefinansiering och bidragande till att bilda bolaget och omvandla 3R Petroleum till ett publikt bolag som idag handlas på den brasilianska börsen samt att utveckla 3R Petroleums till dess nuvarande framgång som en banbrytande oberoende olje- och gasbolag i Brasilien med ett börsvärde om cirka 2,0 miljarder USD. Head of Investment Banking vid Brasil Plural´s Investment Banking-division.

Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej.

Innehav i Maha: Inga.

CFO – Bernando Guterres, född 1986

Erfarenhet: Bernardo Guterres är Partner och Executive Director för Starboard. Han är ansvarig för att inskaffa, utvärdera och genomföra investeringstransaktioner. Bernardo har över 15 års erfarenhet inom investment banking, kapitalförvaltning, projektfinansiering och private equity-branschen.

Utbildning: Bernardo har en kandidatexamen (cum laude) i produktionsteknik från PUC – RJ och en magisterexamen i ekonomi från FGV-RJ.

Andra uppdrag: Executive Director för Starboard Group.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Innan han började på Starboard arbetade Bernardo på betydande brasilianska företag såsom Banco Votorantim (senior credit analyst), Deutsch Bank (structuring finance associate), Itau BBA (Project Finance Associate), Opportunity Asset Management (Private Equity Principal), Safra Private Equity (Executive Director), och Safra Investment Banking (Executive Director).

Bernardo var även styrelseledamot i Petroreconcavo, ett brasilianskt börsnoterat bolag med ett totalt börsvärde på 1,7 miljarder USD, och deltog aktivt i förvärvet av det första avyttrade landbaserade oljefältet från Petrobras. Han var nyckelpersonen som ledde struktureringen av en finansiering av förvärvet om på 300 miljoner USD med ett konsortium av topp-banker.

Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej.

Innehav i Maha: Inga.

Övrigt  

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2022 kl. 18:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Paulo Mendonça (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
info@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

The board of directors of Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces changes within its Management Team

The board of directors of Maha today announces that it has appointed Paulo Thiago Mendonça as new CEO of the Company and Bernardo Guterres as the new CFO of the Company. Former CEO Jonas Lindvall and CFO Andres Modarelli will with this step down from their positions as per today. During a short time ahead Jonas Lindvall and Andres Modarelli will help with the transition of duties to the new CEO and CFO.

Additional information about new appointments

CEO – Paulo Thiago Mendonça, born in 1988

Experience: Paulo Thiago Mendonça is currently a Managing Director at Starboard, responsible for private equity investments in the O&G industry. Paulo has previously been the Head of Investment Banking at Brasil Plural's Investment Banking division, responsible for M&A, equity and capital market transactions and worked at the Asset Management in Brasil Plural. Paulo has extensive experience in the oil and gas industry and has led more than USD 5 bn of important transactions in the sector.

Education: Degree in Mechanical Engineering (cum laude) from the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ).

Other assignments: Managing Director of the Starboard Group.

Previous assignments (last five years): Chairman and Board Member as well as Director of Business Development in 3R Petroleum. Responsible for raising more than USD 2.0 billion  in equity and debt, Paulo was the key person in 3R Petroleum, contributing to create the company and turn 3R Petroleum in a public held company, with traded in the Brazilian Stock Exchange, and to build 3R Petroleum current success as a pioneer independent oil and gas company in Brazil with an approximately USD 2.0 bn in market capitalization. Head of Investment Banking at Brasil Plural´s Investment Banking division.

Independent in relation to the Company and the Company management: Yes.

Independent in relation to the major shareholders: No.

Holdings of shares in Maha: None.

CFO – Bernardo Guterres, born in 1986

Experience: Bernardo Guterres is a Partner and Executive Director at Starboard. He is responsible for sourcing, evaluating, and leading the execution of investment transactions. Bernardo has more than 15 years of experience in the investment banking, asset management, project finance and private equity industry.

Education: Bernardo holds a bachelor ´s degree cum laude in Production Engineering from PUC – RJ and a Master’s degree in Economy and Business Administration from FGV-RJ.

Other assignments: Executive Director of Starboard Group.

Previous assignments (last five years): Prior to joining Starboard, Bernardo worked at important Brazilian firms such as Banco Votorantim (senior credit analyst), Deutsch Bank (structuring finance associate), Itau BBA (Project Finance Associate), Opportunity Asset Management (Private Equity Principal), Safra Private Equity (Executive Director), and Safra Investment Banking (Executive Director).

Bernardo was also a board member at Petroreconcavo, a Brazilian onshore listed company with a total market capitalization of USD 1.7 billion, participating actively in the acquisition of the first onshore divested oil field made by Petrobras. He was the key person who led the structuring of a USD 300 million acquisition finance with a consortium of first tier banks.

Independent in relation to the Company and the Company management: Yes.

Independent in relation to the major shareholders: No.

Holdings of shares in Maha: None.

Miscellaneous 
This information is such information that Maha Energy AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 18:00 CET on 4 November 2022.

For more information, please contact:        
Paulo Mendonça (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
info@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca