ArchivesStaff change

Maha Energy Bolsters Management Team

Maha Energy AB (publ) is pleased to announce the following senior management personnel changes within the Maha group of Companies.

In Brazil, Andre Naslausky has joined as Managing Director of Maha Energy Brasil Ltda. to help the Company reach its full potential in Brazil together with Luciana Borges, who will continue as the General Director of Maha Energy Brasil.  Furthermore, Mr. Robert Thomson has joined Maha Energy Inc. in Calgary to replace to Mr. Jamie McKeown who will be retiring at the end of this year.

Jonas Lindvall, Managing Director of Maha Energy AB announced: “I am pleased to welcome both Andre and Robert to the Maha team and at the same time I wish to thank Jamie for his tireless dedication to Maha since 2013.  We will miss you!”

Below are short biographies of Andre Naslausky and Robert Thomson.

Andre Naslausky – Engineer (born 1978)
Mr. Naslausky, a Brazilian native, is a seasoned international oil and gas executive with his career being focused on Operations, HSE, Engineering and Business Development. Most recently, Andre worked for independent 3R Offshore and DBO Energy, both active in the Brazilian oil and gas scene.  Mr. Naslausky is a former Vice President of Schlumberger, where he led key, large country operations and multidisciplinary teams often in challenging environments including Saudi Arabia, Southeast Asia and Latin America.  Andre started his career in USA working as a Schlumberger field engineer both onshore Texas and in the Gulf of Mexico. Andre holds a Mechanical-Aeronautical engineering degree from Instituto Tecnológico de Aeronáutica in Brazil and a Masters in Management for the Oil and Gas Industry from Heriot-Watt University, Edinburgh. 

Robert Thomson – Geologist (born 1959)
Mr. Thomson, a Canadian Geologist, received his B.Sc. degree (Geology) from the University of Alberta and his M.Sc. degree (Geology) from the University of British Columbia (1985).  Robert started his career in the oil industry in Calgary with Chevron, a job which included exploration and field development work in Canada and several years of exploration work in Papua New Guinea. After Chevron, Mr. Thomson worked in Canada and in several different basins around the world, including significant field development work in the Varadero oilfield in Cuba (Sherritt International Ltd), and exploration in Ecuador, Peru and Argentina. Most recently, Mr. Thomson lived and worked for several years in Malaysia, primarily focused on near-field exploration potential in and around blocks in the offshore Malay Basin operated by Talisman Energy.

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 5:00p.m. CET on 10 November, 2021.

For more information, please contact:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Maha Energy stärker ledningsgruppen

Maha Energy AB (publ) har nöjet att meddela följande personalförändringar av ledningsbefattingar inom Maha-koncernen.

Andre Naslausky har tillträtt som VD för Maha Energy Brasil Ltda. med uppdraget att få verksamheten att nå sin fulla potential i Brasilien tillsammans med Luciana Borges som fortsätter som generaldirektör för Maha Energy Brasil Ltda.. Dessutom har Mr. Robert Thomson börjat på Maha Energy Inc i Calgary för att ersätta Mr. Jamie McKewon som går i pension i slutet av detta året.

”Jag är väldigt glad att välkomna Andre och Robert till Maha-teamet och jag vill samtidigt tacka Jamie för hans outtröttliga dedikation till Maha sedan 2013. Vi kommer att sakna dig!”, säger Jonas Lindvall, VD för Maha Energy AB.

Nedan finns korta biografier om Andre Naslausky och Robert Thomson.

Andre Naslausky – ingenjör (född 1978)
Andre, som är från Brasilien, är en erfaren internationell olje- och gasledare som i sin karriär har fokuserat på operativ verksamhet, och affärsutveckling. Senast arbetade Andre för 3R Offshore och DBO Energy, båda verksamma i den brasilianska olje- och gasbranschen. Naslausky var tidigare vicepresident för Schlumberger, där han ledde stora landorganisationer och multidisciplinära team, ofta i utmanande miljöer som Saudiarabien, Sydostasien och Latinamerika. Andre började sin karriär i USA och arbetade som fältingenjör på Schlumberger både i Texas och i mexikanska golfen. Andre har en maskin- och flygteknikexamen från Instituto Tecnológico de Aeronáutica i Brasilien och en magisterexamen i management för olje- och gasindustrin från Heriot-Watt University, Edinburgh.

Robert Thomson – geolog (född 1959)
Robert Thomson, en kanadensisk geolog, har en B.Sc. examen i geologi från University of Alberta och en M.Sc. examen i geologi från University of British Columbia (1985). Robert började sin karriär inom oljeindustrin i Calgary på Chevron, ett jobb som innefattade prospekterings- och fältutvecklingsarbete i Kanada och flera års prospekteringsarbete i Papua Nya Guinea. Efter Chevron arbetade Mr. Thomson i Kanada och i flera olika sedimentära bassänger runt om i världen, inklusive betydande fältutvecklingsarbete på oljefältet Varadero på Kuba (Sherritt International Ltd), samt prospektering i Ecuador, Peru och Argentina. Senast har Robert bott och arbetat i flera år för Talisman Energy i Malaysia, där han främst fokuserat på prospekteringspotential ute till havs.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2021, kl. 17:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar ny befattning i ledningsgruppen

Alan Johnson har per idag fått en ny befattning som Chief Operating Officer (COO). Alan Johnson ingår även sedan tidigare i Bolagets ledningsgrupp och har sedan 2019 arbetat som Vice President Operations. Alan kommer även fortsättningsvis att ansvara för Bolagets operativa drift när Bolaget nu går in i nästa tillväxtfas.

Övrigt               
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2021, kl.17:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces new role of Chief Operating Officer

Maha is pleased to announce that Alan Johnson, member of the Management Group, assumes the role of the Company’s Chief Operating Officer (COO) effective immediately. Alan joined the Company in September of 2019 in the capacity of the Vice President of Operations, and his responsibilities will continue to support Maha as it enters this next phase of its growth plans.  

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 17:00 CET on 8 August, 2021.

For more information, please contact:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca